/ Allmänt /

Storyn om Sverige håller inte

 Den pågående offentliga politiska debatten om Sverige handlar inte alls om det som verkligen sker och är.

Den handlar om skildringen av verkligheten, dvs om vem som kan presentera storyn som vinner väljarnas förtroende.

Det är naturligtvis en sorglig och farlig utveckling.

En förändring i det politiska samtalet jag särskilt noterat är att sinnet för proportioner alltmer tycks glida in i skuggorna och ersättas av mer eller mindre dramatiska överdrifter.

Medborgarna behöver inte lögner och överdrifter. Medborgarna uppskattar saklighet. De vill bilda sig en politisk uppfattning utifrån verkliga förhållanden i Sverige.

När de politiska aktörerna förstått det inträder nästa fabriceringsfas, nämligen försöken att försöka presentera sin fortfarande lika friserade och lögnaktiga story som fakta.

Etablerade faktasamlare möter numera en urskog av oseriösa "faktasamlare" som inte alls ägnar sig åt fakta om verkligheten utan fortsatt åt lansering av den egna storyn om verkligheten.

Vi utsätts för mind games, vi utsätts för bedrägeri.

Detta är sammantaget ett hot mot demokratin. Vi kan inte fortsätta diskutera storyn om verkligheten. Vi behöver diskutera verkligheten.

Ingen tycks bry sig om skälet till att olika personer uttalar sig och låtsas vara experter. Vem betalar deras lön? Vems ärenden går de? Vad har de för bakgrund? Vilken information sprider de och varför sprider de just den informationen just till dig just nu?

Att debattera i politiken är ett jobb för många människor. De tjänar pengar på att låtsas vara opartiska experter. De är inte opartiska. De är partiska. Ta reda på varför människor påstår saker.

För "de stridande parterna" (vi talar alltmer i krigstermer har jag märkt) är det därför viktigt att ställa den svenska samhällsutvecklingen mot den internationella samhällsutvecklingen.

Annars kan ingen förstå Sverige.

Daglig internationell påverkan

Sverige är inte en isolerad ö i världen. Sverige är starkt förbundet med världen och påverkas dagligen av utvecklingen i övriga världen. Det gäller främst ekonomisk utveckling men det gäller även flödet av kunskap och idéer och tyvärr om tråkiga saker som knark- och vapensmuggling.

Men kriminaliteten i Sverige är vid en internationell jämförelse inte alls särskilt hög räknat i brott per medborgare. Det är bara att läsa innantill i tillgänglig opartisk statistik.

Storyn om att det dödliga våldet i Sverige eskalerat är helt enkelt inte sann. Däremot har det dödliga våldet i viss mån bytt skepnad. De tidigare dråpen och morden inom dysfunktionella familjer och bland alkoholmissbrukare har minskat medan morden inom den så debatterade gängkriminaliteten ökat.

Knarkligornas medlemmar mördar varandra. Det är oacceptabelt men det innebär verkligen inte att hela vårt land plötsligt tagits över av kriminella. Hur kan någon tro det? Går man aldrig ut på dagarna?

Alla bomber som sprängs beror inte på knarkligorna. Det finns även andra kriminella aktörer som spränger bomber, exempelvis medlemmar i mc-klubbar. Det tycks i huvudsak handla om att skrämma personer att betala sina skulder.

Annan kriminell verksamhet som inte har ett dugg med gängkriminella att göra är de anlagda bränderna vid våra flyktingboenden.

Bombandet beror alltså inte på att människor i Sverige plötsligt vill angripa vanliga hederliga svenska medborgare. Det pågår inte en attack på Medelsvensson. Den som påstår det ljuger.

Alla behöver förstå att städer som Malmö, Stockholm, Göteborg, Norrköping, Uppsala med flera står kvar och fungerar trots att det sprängs bomber vid hyreshus, trots att bilar brinner på någon parkering, trots att gängkriminella skjuter ihjäl andra gängkriminella.

Den polismakt som påstås vara så urusel löser brott varenda dag. Massor av brott klaras upp. Massor av brottslingar döms i våra domstolar. Det är fullt av dömda brottslingar i våra fängelser.

I allt väsentligt fungerar rättsväsendet. Sen kan vi alla tycka att det borde fungera lite bättre men vi kan så att säga inte kasta ut barnet med badvattnet. Allt är inte raserat för att det brinner en bil.

Proportionerna i den kriminalpolitiska debatten är helt förvridna. Och det beror på att politiska partier vill förvrida kriminalpolitiska debatten så att det passar deras syften.

Det är för Medelsvensson oerhört mycket högre risk att skadas eller dö i trafiken än på grund av gängkriminalitet. Verkligheten ser inte ut som människor tycks tro.

Verkligheten förvanskas i politiska syften. Tro inget annat. 

Likadant är det med den svenska välfärden. Storyn om att den är på väg att kollapsa är helt enkelt felaktig. Så är det inte alls. Den svenska välfärden är en av världens bästa välfärder.

Det behövs ingen närmare analys för att veta att det dagligen på alla sjukhus i Sverige genomförs hundratals lyckade operationer. Det är brutna armar, utslitna knän, brutna nackar, njurar, lungor, hjärtan, brustna pulsådror och så vidare. Dagligen får människor mediciner så att de piggnar till från sina sjukdomar. Människor pratar med psykologer och kuratorer och terapeuter varenda dag. Vi får sjukgymnastik, vi får våra tänder lagade, vi hämtas med ambulans om vi blir akut sjuka. Det fungerar. 

Visst finns det köer till vissa behandlingar men det är sannerligen inte köerna som ska definiera svensk sjukvård. Det är som att säga att två ruttna träd är på väg att fälla hela skogen.

Likadant med äldrevård och barnomsorg. Det fungerar. I allt väsentligt fungerar det. Gamla får omvårdnad och barn tas om hand.

Tror någon att vi skulle lämna våra barn i förskolan eller skolan om de löpte en överhängande risk att bli gravt felbehandlade?

Hur kan vi tillåta att politiska partier försöker lura i oss att den svenska välfärden inte fungerar? Vi börjar närma oss världsrekord i aningslöshet.

Att skrika om enskilda ärenden bidrar inte till helheten. Jag såg att det för en tid sedan rådde upprörd stämning i medierna kring att en del människor ansåg sig illa behandlade av läkare.

En närmare studie – det var inte så svårt att hitta fakta i ärendet – visade att de som ansåg sig felbehandlade inte ens utgjorde en promille (en tusendel) av befolkningen.

I 99,99 procent av fallen fungerade läkarvården bra eller mycket bra. 99,99 procent får anses vara ett rätt bra utfall i en välfärd som påstås vara på väg att gå under.

Det svenska skatteuttaget är inte heller dramatiskt högt vid en internationell jämförelse.

Den svenska bolagsskatten är låg i jämförelse med andra länder.

Den svenska medelinkomsten är mycket hög jämfört med medelinkomsten i stort sett alla länder i hela världen. Det som är problemet är den ekonomiska ojämlikheten. De riktigt rika blir ännu rikare medan de fattiga antingen står och stampar på samma trista fläck eller tappar intäkter till de redan rika.

De riktigt rika kan även ägna sig åt skatteplanering som gör att de i rätt låg grad bidrar till den gemensamma välfärden.

Och så vidare.

De våldsamma överdrifterna förmörkar alltså verkligheten. Vi pådyvlas "sanningar om verkligheten" som inte är sanningar utan lögner.

Storyn håller inte, som det heter på journalistsvenska. Den bygger på lögner.

Aktörer i sociala medier bidrar i hög grad till denna olyckliga utveckling men även medierna i övrigt har numera en tendens att skriva väldigt mycket om kriminalitet och väldigt lite om det i stort välfungerande Sverige.

100 nyhetsinslag om kriminalitet mot 10 nyhetsinslag om det Sverige som fungerar bra.

Det ger en fruktansvärt skev bild av verkligheten.

Medierna behöver ändra strategi

Om du tror att du ska förstå världen genom medierna har du hamnat fullständigt fel, sa professor Hans Rosling. Han hade koll på fakta.

Tro inte. Ta reda på fakta. Uppmaningen gäller aktörer i alla slags medier. De svenska medborgarna måste få reda på sanningen om Sverige. Vi vill inte höra fler mer eller mindre lögnaktiga historier.

Så kallad "storytelling" kan möjligen höra hemma i den privata företagsvärlden men den hör sannerligen inte hemma i den politiska världen. Då är vi riktigt illa ute. Ett mord är inte ett livsmedel som ska säljas. Ett mord är ett mord och det ska klaras upp av polisen.

Sluta upp att "sälja brottsligheten", sluta upp att "sälja den dåliga välfärden", sluta upp att "sälja det höga skattetrycket" och så vidare. Ni som gör det sprider osanningar.

På kort sikt vinner ni säkert röster bland dem som aldrig kollar fakta. På lång sikt trasar ni sönder Sverige. Är det syftet?

Många svenskar går med andra ord omkring och lyssnar på berättelser om verkligheten som inte är sanna istället för att ta reda på hur det faktiskt förhåller sig.

Hur ska människor kunna rösta i demokratiska val om de inte får en möjlighet att rösta utifrån den verkliga utvecklingen? Eller är syftet att vi inte längre ska rösta i demokratiska val? Hur ska Sverige i så fall styras? Det är en fråga som snarast bör ställas till dem som säljer lögnaktiga historier om Sverige.

Med sorg i sinnet läser jag ibland de så kallade diskussioner som förs mellan olika privatpersoner i sociala medier. Det handlar ofta om statistik kring kriminalitet. Ingen av debattörerna tycks ha tagit reda på fakta. Alla bara halvskriker eller skriker slagord ur "storyboken".

Vad är det för mening med det?

Skrik inte. Ta reda på fakta.

De svenska väljarna behöver snarast ett lugnt faktabaserat offentligt samtal om hur det ser ut i verkligheten.

Varför är det så svårt att förstå det? Hur kan normalt fungerande samhällsmedborgare gå på så enkla knep som gammal propagandataktik?

Lyssna inte på falska profeter. Ägna dig åt källkritik. Ägna dig åt fakta. Ägna dig endast åt fakta.

För många år sedan pågick en diskussion i min hemstad Västerås om det tilltagande oprovocerade våldet på stadens gator och torg.

Jag, som då arbetade som journalist, ringde upp en polis för att få en kommentar till denna oroande utveckling.

Han svarade att det oprovocerade våldet inte alls hade ökat. Det var tvärtom. Det hade minskat.

För att riskera att råka ut för misshandel utomhus i city krävdes att man mitt i natten sökte upp en viss plats, var berusad och uppträdde starkt provocerande mot andra människor. Då kunde man åka på en snyting.

Ta reda på fakta. Skrik inte utifrån en osann story.