/ Allmänt /

Ett mycket besvärligt uppdrag

 Palmemordet fortsätter att intressera svenska folket vilket de redaktionellt ansvariga på landets medieföretag är fullt medvetna om.

Flera medier presenterade i går tisdag uppgiften att förundersökningsledaren Krister Petersson och hans mordutredare i mars i år från Rättsmedicinalverket beställt en analys av DNA från fyra av "Skandiamannen" Stig Engströms släktingar.

Den centrala uppgift som tappades bort var att Rättsmedicinalverket, enligt myndighetens kommunikationschef Johan Rahm, i verkligheten aldrig gjorde någon analys av släktingarnas DNA och att ärendet är avslutat.

Det framgick av Expressens artikel men föranledde inget särskilt i nyhetsbedömningen. Först senare på kvällen gick SVT ut med uppgiften om den icke genomföra DNA-analysen under tydlig rubrik på nyhetsplats.

I dag har flera medier tagit bort eller kraftigt tonat ner sina artiklar i ämnet DNA-analys..

Så var står vi då?

Förundersökningsledaren Krister Petersson sade i början av innevarande år att han före sommaren skulle presentera sin lösning av Palmemordet, en "förklaring till vad som hände på mordkvällen och vem som är ansvarig för mordet".

Flera medier har flera gånger tolkat Krister Peterssons uttalande som att "Skandiamannen" är polisens huvudspår i spaningarna efter Olof Palmes mördare.

Visst kan Stig Engström precis som många andra misstänkta personer ha avlossat skotten på Tunnelgatan men för att styrka det påståendet behöver man bindande bevis. Vi kan sannerligen inte hamna i samma lösliga indicie-kedja som i fallet med missbrukaren Christer Pettersson. Då försvinner Palmeutredningens trovärdighet.

--Om Krister Petersson ska presentera Skandiamannen som gärningsman blir jag djupt bekymrad, kommenterar kriminologprofessorn Leif GW Persson i TV4:s Nyhetsmorgon.

Ett grundläggande faktum är att Krister Petersson redan när han tillträdde i rollen som förundersökningsledare 1 februari  år 2017 sade sig vara optimistisk när det gäller möjligheten att lösa Palmemordet. Detta tack vare "ett utmärkt polisarbete de senaste åren".

Det framstår således som djupt ologiskt att han efter flera års utredande och ungefär tre månader innan han ska presentera sin lösning beställer en DNA-undersökning kopplad till Skandiamannen. En DNA-analys som inte ens blir utförd.

En sådan DNA-analys borde naturligtvis ha gjorts för flera år sedan och utmynnat i ett positivt utslag som starkt talar för Stig Engström som gärningsman.

Vad är det då som talar emot Engström som gärningsman?

Det är flera saker.

1. Ingen har hittills kunnat bevisa att han ens ägde en revolver och ingen har hittills kunnat bevisa antagandet att han bar med sig en revolver när han lämnade sin arbetsplats sent en fredagkväll.

2. Tiderna stämmer inte. Stig Engström stämplade enligt stämpelklockan på Skandia ut från sin arbetsplats klockan 23.19. Problemet är att Skandias ansvarige för personalens passering in och ut ur byggnaden granskade stämpelklockan dagen därpå och konstaterade att den endast visade hela minuter. Utstämplingen kan således ha skett så sent som klockan 23.19.59.

Skandiavakten Henry Olofsson uppgav att han samtalade med Stig Engström ett par minuter innan Engström lämnade byggnaden vilket leder till en utpassering tidigast klockan 23.21.

Det omöjliggör Skandiamannen som gärningsman eftersom den verklige gärningsmannen stod och väntade vid Dekorima åtminstone i minst 1 minut innan paret Palme kom till platsen.

Palme mördades klockan 23.21.30.

3. Skandiamannen uppges av journalister ha lånat en revolver av sin granne som var vapensamlare. Det motsägs kraftfullt av vapensamlarens dotter som berättar att hennes framlidne far aldrig någonsin lånade ut några av sina vapen till någon. Skandiamannen visade dessutom aldrig minsta intresse för vapnen.

4. Flera uppgifter från mordplatsen, läs tidigare blogginlägg i frågan, visar att Skandiamannen måste ha anlänt till mordplatsen efter mordet. Exempelvis att han sett vittnet Lars Jeppsson från mordplatsen. En iakttagelse som endast kunde göras ungefär en minut efter mordet. Tidigare stod Jeppsson dold bakom en byggbarack.

5. Gärningsmannens signalement överensstämmer inte med Skandiamannens signalement. Inget mordplatsvittne uppger att gärningsmannen var över 50 år (Skandiamannen var 52 år), bar glasögon, hade en handledsväska och på huvudet en rutig "gubbkeps". Engström var inte påfallande bredaxlad.

Mordplatsvittnena beskrev istället en bredaxlad man 35-45 år utan glasögon och handledsväska och med en mörk stickad mössa på huvudet. Mössan var av typen "Gökboet-mössa", det vill säga den slags mössa som skådespelaren Jack Nicholson bar i filmen Gökboet. Två centralt placerade vittnen berättade det och en av dem, som stod fem meter bakom gärningsmannen, ritade till och med en teckning som visade hur denna mörka stickade mössa med uppvikt kant såg ut.

6. Stig Engström var reumatiker och storrökare. Dessutom hade han för vana att, enligt Skandiavakterna, "dricka middag" när han arbetade sent. En av hans arbetskamrater uttryckte sig så här rörande påståendet att Engström skulle ha mördat Palme:

- Han var för harmlös i ett sådant sammanhang. Bara det att han gick illa.Han gick inte fort, alltså. Springa tror jag inte ens han kunde. Vi tyckte att det var konstigt att anklaga Stig för mordet. Man tyckte synd om honom för det.

Citatet hämtat från journalisten och författaren Thomas Petterssons bok "Den osannolika mördaren" (2018).

7. Påståendet att Stig Engström såg paret Palme vid biografen Grand när han var ute och intog sin middag stämmer inte av det enkla skälet att Engström återkom till sin arbetsplats Skandia redan cirka klockan 20.10 då paret Palme fortfarande befann sig i sin bostad i Gamla stan.

8. Antagandet att Stig Engström efter mordet sprang runt kvarteret och därefter återvände till mordplatsen och "spelade vittne" faller på sin egen orimlighet. Risken var mycket stor att flera mordplatsvittnen skulle ha pekat ut honom som Palmes mördare. Han kunde i det läget inte veta vad vittnena sett av gärningsmannen.

Finns det bindande bevis?

Hur ska nu förundersökningsledaren  Krister Petersson bevisa att Skandiamannen Stig Engström mördade Palme? Om han nu ska försöka göra det.

Uppgiften är onekligen mycket besvärlig.

Även om Skandiamannens DNA har säkerställts på en återfunnen revolver som uppvisar likheter med mordvapnet så betyder inte det automatiskt att Skandiamannen sköt Palme. Han kan, precis som andra personer, ha vidrört vapnet vid ett annat tillfälle.

Det är heller inte tekniskt möjligt att till 100 procent säga att ett vapen verkligen är mordvapnet. Det man kan säga är att det provskjutna vapnet uppvisar stora likheter med mordvapnet. Vapen bedöms av vapenexpertis enligt en skala och det krävs högsta poäng för att kunna påstå att en upphittad revolver verkligen kan vara mordvapnet.

Inte heller DNA på Palmes kläder håller som bevis eftersom Skandiamannen själv uppgav att han vidrörde Palmes kläder när han försökte vända Palmes kropp i framstupa sidoläge. Särskilt om detta DNA från Skandiamannen inte hittats på rockens vänstra axel där vissa vittnen påstod att gärningsmannen vidrörde Palmes rock.

Vi landar således i det som Krister Petersson själv säger när han berättar att han ska presentera en "förklaring" till vad som hände vilket är något helt annat än bindande bevis mot en gärningsman.

Återstår att se vad förundersökningsledaren Krister Petersson i verkligheten har att säga i frågan. Om han kan presentera bindande bevis mot Stig Engström är saken klar. Då finns ingen anledning att ifrågasätta påståendet. Då är det väldigt många saker i de vittnesmål som framförts som inte stämmer.

Det som kan tala för Engström som gärningsman är att han umgicks i starkt Palmekritiska kretsar i sin hemkommun Täby. Men det är en lång väg att vandra mellan Palmekritik och mord. Väldigt många svenskar var vid tiden för mordet både Palmekritiska och rent Palmehatiska.

En annan sak kan vara att han inte lånade någon revolver av sin vapensamlande granne utan själv ägde en revolver som ingen annan än han själv kände till och att han hade för vana att alltid bära med sig denna revolver när han gick hem från jobbet. Men detta är förstås en ren spekulation.

En tredje sak kan vara att han ljög om precis allt rörande sina förehavanden under mordkvällen. Men då uppstår ändå ett problem eftersom han bevisligen stämplade ut från Skandia 23.19-23.20 och därefter talade med Skandiavakten.

Det finns även antydningar i ett par vittnesmål från mordplatsen (Jan Andersson och Anna Hage) som pekar på att Stig Engström var där direkt efter mordet. Men det är just antydningar.

Stig Engströms familj och hans vänner ställer sig helt frågande till påståendet att han skulle kunna vara gärningsman. De beskriver honom som förtjusande, snäll och vänlig.

Stig Engström avled år 2000.

Frågan om vem som mördade Olof Palme är fortfarande öppen. Det finns gott om kandidater.

Författaren och journalisten Lars Borgnäs berättade nyligen i medierna att han från en källa med kunskap om Palmeutredningens arbete fått veta att Krister Petersson ska presentera det som i medierna kallas "Sydafrika-spåret".

Motivet skulle i så fall vara att Olof Palme i flera år beslutade om stora ekonomiska bidrag till befrielserörelsen ANC i Sydafrika, något som apartheidregimen ville förhindra.