/ Allmänt /

Skånska perspektiv

 Skåne är Sverigedemokraternas överlägset starkaste fäste i Sverige.

Frågan är vilka faktorer som har betydelse för Sverigedemokraternas stora valframgångar i senaste valet just i Skåne?

I 32 av Skånes 33 kommuner fick Sverigedemokraterna i det senaste riksdagsvalet 2014 mycket högre eller högre väljarstöd än vad partiet fick i riket. Endast i universitetsstaden Lund fick SD lägre väljarstöd än i senaste riksdagsvalet.

Efter en omfattande och närgången analys av fakta från Statistiska Centralbyrån (SCB), Valmyndigheten och Ekonomifakta har vi funnit att skånska kommuner som har följande saker gemensamt är kommuner där Sverigedemokraterna har de största väljarsympatierna:

- Liten landsbygdskommun med 7000-40 000 innevånare.

- Andelen akademiker lägre eller mycket lägre än riksgenomsnittet.

- Låg kommunalskatt jämfört med de flesta andra svenska kommuner.

- Lägre medianinkomst än riksgenomsnittet.

-  Lägre eller mycket lägre förvärvsfrekvens än riksgenomsnittet.

- Högt väljarförtroende för Moderaterna.

-  Det geografiska läget i Sverige, dvs att kommunen ligger i Skåne tycks i sig ha betydelse. Människor i samma region påverkar möjligen varandras politiska värderingar.

Det är också så att män i betydligt högre grad än kvinnor röstar på Sverigedemokraterna. Kvinnor ger lågt stöd till Sverigedemokraterna och avviker även genom att i högre grad än utfallet i riksdagsvalet rösta på Miljöpartiet och – inte oväntat – Feministiskt initiativ.

Profilen på en skånsk SD-väljare kan således sägas vara:

  Man

  Bor i mindre landsbygskommun

 Lägre utbildning än riksgenomsnittet

  Lägre inkomst än riksgenomsnittet

 Saknar i högre grad än riksgenomsnittet ett förvärvsarbete

  Bor i en kommun där väljarstödet för Moderaterna är högre än i riksdagsvalet

  Eftersom han röstar på Sverigedemokraterna vill han starkt begränsa det svenska flyktingmottagandet

 Sveriges tredje största kommun Malmö avviker inte oväntat helt från mönstret . I Malmö är förvärvsfrekvensen och medianinkomsten lägre än riksgenomsnittet och nästan lägst i Sverige men väljarna i Malmö röstade ändå nästan exakt som Sverige i stort både på Moderaterna och Sverigedemokraterna. I Malmö är andelen akademiker högre än riksgenomsnittet och även kommunalskatten är klart högre i Malmö än i många av de övriga skånska kommunerna.

Även universitetsstaden Lund avviker också helt från det skånska mönstret. Medianinkomsten och förvärvsfrekvensen i Lund är lägre än riksgenomsnittet så där liknar Lund de mindre kommuner som i hög grad röstar på Sverigedemokraterna.  

 Men en faktor tycks ha störst betydelse vid valet av riksdagsparti och det är andelen akademiker i kommunen, dvs människor i åldersgruppen 25-64 år som har genomgått minst tre års eftergymnasial utbildning. I Lund är andelen akademiker mycket hög (51,3 procent) vilket i valet 2014 resulterade i att väljarna i Lund röstade ungefär som riket i övrigt på Moderaterna och i klart lägre utsträckning än riket på Sverigedemokraterna.

 Sverigedemokraterna är exempelvis tre gånger så stora i Bromölla som i Lund.

 Det finns en intressant relation mellan valresultaten för Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det visar sig vara så att när förvärvsfrekvensen, medianinkomsten och andelen akademiker klart överstiger riksgenomsnittet så stiger väljarsympatierna för Moderaterna medan de samtidigt sjunker för Sverigedemokraterna.

 Utmärkta exempel på det är kommunerna Höganäs, Kävlinge, Staffanstorp, Vellinge och Lomma.

 Lite förenklat kan man säga att skåningar med politiska värderingar på högerkanten som samtidigt förvärvsarbetar och är relativt sett rikare och mer välutbildade än riksgenomsnittet väljer Moderaterna.

 På samma sätt kan man lite förenklat säga att skåningar med politiska värderingar på högerkanten som inte förvärvsarbetar i samma utsträckning som riket i övrigt, har lägre inkomst och en utbildningsnivå som är mycket lägre eller lägre än riksgenomsnittet väljer Sverigedemokraterna.

 Utmärkta exempel på det sistnämnda är de små kommunerna Sjöbo, Klippan, Bromölla, Tomelilla, Bjuv, Åstorp, Perstorp och Östra Göinge. Det finns fler sådana små kommuner på den skånska landsbygden.

 Till den kretsen kan man även räkna den lite större staden Sölvesborg i sydvästra Blekinge även om förvärvsfrekvensen där är något högre än riksgenomsnittet. Även i Sölvesborg har Sverigedemokraterna mycket högt väljarstöd och hela Blekinge län är näst efter Skåne det svenska län där Sverigedemokraterna har sitt starkaste fäste.

 Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson är född i Bromölla kommun men uppvuxen i Sölvesborg.

 Sjöbo är den skånska – och svenska – kommun där Sverigedemokraterna har det största väljarstödet med 29,96 procent.

 Den lilla lågskattekommunen Vellinge är den skånska kommun där Moderaterna har det största väljarstödet med närmast otroligt höga 48,55 procent. Det finns faktiskt en annan svensk kommun som slår den siffran och det är Danderyd i Stockholms län med 49,98 procents stöd för Moderaterna. Danderyd har också den högsta andelen akademiker i hela Sverige med 55,4 procent av innevånarna. I Danderyd fick Sverigedemokraterna mycket lågt väljarstöd – 5,3 procent.

 Lågt väljarstöd i Sverige har Sverigedemokraterna även i Stockholms kommun med endast 6,64 procent av rösterna i senaste riksdagsvalet. Stockholmsväljarna avviker från valresultatet i senaste riksdagsvalet genom att i högre grad än riket rösta på Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ.

 Förvärvsfrekvensen i Stockholm är högre än riksgenomsnittet och andelen akademiker är också klart högre än riksgenomsnittet. Dessutom är Stockholm som bekant landets enda riktiga storstad med förutsättningar som ser fullständigt annorlunda ut jämfört med de små kommunerna på den skånska landsbygden.

 Om Moderaterna skulle få för sig att någonstans samregera med Sverigedemokraterna så finns ett mycket starkt väljarunderlag i flera mindre skånska kommuner.

 En allians mellan M och SD i exempelvis Vellinge skulle bygga på ett 65-procentigt väljarstöd.

 Vi kan väl sammanfattningsvis konstatera att den överväldigande majoriteten av de skånska kommunerna främst röstar borgerligt och då särskilt på Moderaterna och Sverigedemokraterna. I de små skånska kommunerna är det viktigt för väljarna att den offentliga sektorns kostnader hålls på en så låg nivå som möjligt. Utrymmet för privat finansiering av skola, sjukvård, äldreomsorg med mera är större här än i många andra svenska kommuner.

 Även när det gäller attityden till Sveriges flyktingmottagande skiljer sig de små skånska kommunerna i mångt och mycket från övriga Sverige. Kommunens dåvarande starke man i Sjöbo, Sven-Olle Olsson, blev riksbekant vid slutet av 1980-talet när han drev frågan att Sjöbos befolkning skulle folkomrösta om flyktingmottagandet. Sven-Olle Olsson, som var centerpartist, uteslöts ur partiet. Han grundade då istället ett eget parti, det lokala Sjöbopartiet.

 Sven-Olle Olsson rekryterades i början av 2000-talet till Sverigedemokraterna. Partiet använde, inspirerade av Olssons kampanj, en valslogan som löd ”Sjöbo visar vägen”.

 Det finns inte bara glada gåsapågar, spättekaka, ålagille och sockerbetor på de skånska slätterna.

 Den skånska provinsialismen är stark, särskilt på den skånska landsbygden. Skåne har till och med en egen flagga och många skåningar vill gärna markera avstånd till makthavarna i Stockholm. Både de geografiska och ideologiska avstånden är stora mellan huvudstaden och små orter som Bromölla och Sjöbo.

 Skåningen, författaren, skådespelaren och regissören Hasse Alfredson gjorde 1982 filmen Den enfaldige mördaren baserad på sin egen roman En ond man. Stellan Skarsgård spelade huvudrollen. Filmen utspelar sig på landsbygden i 1930-talets Skåne. En sevärd och tankeväckande film. I bakgrunden anar man det stora tyska mörkret.