/ Allmänt /

Araberna. Del 3 (3).

 Det är inte etnicitet som gör människor till massmördare, det är enskilda människors eller grupper av människors maktambitioner, oftast officiellt motiverade av religiösa eller politiska ideologier, som orsakar katastroferna för de människor som anses stå i vägen för ”det nya samhälle” som ska skapas.

Sällan är människan så effektiv med svärdet som när hon programmerats att tro att varje svärdshugg utdelas i den enda sanna ideologins tjänst.

Att någon är född på den Arabiska halvön betyder således inte att vederbörande per automatik är farlig för omgivningen lika lite som den som är född i Berlin eller Moskva alltid är ett hot mot din säkerhet.

Däremot finns det en viktig distinktion att göra när vi betraktar historien, nämligen den avgrundsdjupa skillnaden mellan demokrati och diktatur. De politiska och religiösa diktaturer som ständigt knackar på dörren och vill storma in över den demokratiska delen av världen med sina kallhamrade manifest uppbackade av sina skoningslösa arméer ska givetvis aldrig släppas in.

Yttrandefrihet, jämlikhet mellan könen, omsorg om samhällets svaga, alla människors lika värde, religionsfrihet, friheten att resa, konstnärlig frihet, upplysning, vetenskap och rätten att påverka den politiska utvecklingen i fria val är värden som måste bilda fundamentet i alla framtida statsbildningar världen över. Tro aldrig något annat.

Det är alltså inte så att den sekulariserade västvärlden med sin marknadsekonomi, sin parlamentariska demokrati och sin forskning och kultur är hållningslös och sökande sin identitet. Vi vet precis var vi befinner oss och vi tänker inte ändra position för att diktaturens förespråkare vill att vi ska göra det.

Världens demokratier har grundläggande mänskliga värden att försvara och de ska försvaras mot nazism, kommunism, kalifat och alla andra former av totalitära system som vill förminska människan till en skrämd lydig kugge utan egna tankar och känslor.

Förstå gärna att de till synes harmlösa nazister och kommunister som med sina små försåtliga länkar och citat i sociala medier försöker påverka dina tankar in i deras ideologi i förlängningen vill upphäva dina demokratiska rättigheter och din yttrandefrihet. De har inte minsta intresse av dina synpunkter, de vill att du ska rabbla innehållet i de manifest de själva tror är sanna.

Propagandakriget pågår för fullt. Såväl Hitler som Stalin lurar mellan raderna. Skaffa dig kunskap om farorna. Lär dig upptäcka varningssignalerna.

Det är tyvärr betydligt vanligare att människor ansluter till färdiga ideologiska system än att de tänker självständigt utifrån kunskaper de själva förvärvat. Det är ett av världens huvudsakliga problem.

Vi är inte en grå massa, vi är inte kollektiva arméer som gör som vi blir tillsagda, vi är inte entydiga och användbara för galna makthavare.

Vi är unika fria individer, vi är komplexa, vi är kreativa, vi är vänliga och vi är kapabla att skapa stor konst och fantastiska uppfinningar bara vi får vara i fred för folk som vill bestämma vad vi ska tänka och göra.

Det arabiska exemplet visar vad som kan hända när religionens män förblindade av sin tro på ett särskilt system får tillgång till statens resurser och då särskilt den militära kraften att erövra och mörda.

Kyrka och stat skall därför hållas åtskilda.

Men historien har visat att inte ens den parlamentariska demokratin går säker för mördarna. Minns att det nationalsocialistiska partiet i 1930-talets Tyskland från början var ett politiskt parti som deltog i allmänna val.

De verkade från början inte så farliga, en tokhöger som ställt en liten gaphals på podiet. Inget att bekymra sig över, ett övergående problem.

Problemet var visserligen övergående men det kostade 6 miljoner judars liv och det kostade totalt över 80 miljoner liv bland andra folk, inte minst i Ryssland men också i Frankrike, Storbritannien, Grekland, USA, Nederländerna, Belgien, Polen med flera länder.

Människans aningslöshet är gränslös.

”Pessimisterna lämnade landet. Optimisterna stannade kvar”, som någon klok tänkare uttryckte sig om den judiska befolkningen i Tyskland på 1930-talet.

Vi ska alla vara väldigt vaksamma när politiker väljer att repetera de gamla lögnerna om ”främlingar”, ”raser” och ”världsomfattande konspirationer”. Det är ett klassiskt försök att återigen ställa människa mot människa i syfte att skaffa sig själv makt och att i förlängningen avskaffa demokrati och yttrandefrihet.

Vi ser i Sverige redan exempel på hur högerextrema politiker vill begränsa de oberoende mediernas frihet att granska och kommentera samhällsutvecklingen. Ett första steg mot åsiktskontroll, ett första steg mot den totalitära staten.

Alla gillar inte allt som sägs i tidningen eller framförs på nätet och i tv. Vad är det som säger att man ska sympatisera med alla mer eller mindre genomtänkta analyser som folk sprider omkring sig? Ingenting säger att det ska vara så. Det är poängen med yttrandefrihet och demokrati. Syftet är, om någon missat det, att aktuella frågor ska ges en allsidig belysning så att den styrande majoriteten kan komma fram till det i den rådande situationen bästa – eller minst dåliga - beslutet.

Det räcker liksom inte att lyssna på rasisterna när flyktingsituationen ska behandlas. Andra perspektiv, inte minst de humanitära, behöver istället vägas in i bedömningen.

Ställ dig alltid frågan:

Om jag inte får yttra mig fritt, vem är det då som ska yttra sig fritt i mitt ställe?

Det är nämligen alltid någon som har ordet.