/ Allmänt /

Säpo: Palme var övervakad

 Vad betyder det att en spanande man med walkie talkie befann sig i västra hörnet Tunnelgatan-Sveavägen, mittemot mordplatsen, klockan 22.48-23.20 på mordkvällen?

 

Mordet skedde klockan 23.21.30. På andra sidan gatan.

Tre olika vittnen såg honom och signalementen de lämnar på mannen är samstämmiga.

De har utan tvekan sett samme man på samma plats.

Klockan 22.48. Sågs av en privatperson som satt i en parkerad bil.

Klockan 23.10. Sågs av privatperson som körde förbi platsen.

Klockan 23.17. Sågs av samme privatperson som såg honom klockan 23.10. 

Klockan 23.20. Sågs av en taxichaufför som körde förbi platsen.

Mannen dolde sig bakom en pelare och spanade norrut. Han spanade mot Grand då paret Palme på den västra trottoaren gick söderut från biografen.

Han spanade från tunnelbanestationen på Tunnelgatans västra sida, även då halvt dold bakom en pelare, när paret Palme närmade sig den blivande mordplatsen.

Eftersom mannen stod mittemot mordplatsen cirka klockan 23.20 är det rimligt att anta att han såg mordet som skedde 1,5 minut senare.

Mannens signalement: 30-40 år, cirka 175 cm lång, smal kroppsbyggnad, ljusbrun längre jacka, byxbenen nedstoppade i mörka kängor. Brun eller svart stickad luva eller mössa med en några centimeter uppvikt kant liksom nedtryckt på huvudet.

Stor svart mustasch, anatoliskt utseende, magert ansikte, blek hy, mellanblont eller mörkt något vågigt hår. Höll en walkie talkie i vänster hand.

Bilden ovan är hämtad från polisens rekonstruktion på den aktuella platsen.

Vem var mannen?

Eftersom Palmeutredningen är nedlagd finns nu en stor mängd tidigare sekretessbelagda dokument tillgängliga för alla som intresserar sig för Palmemordet.

Det visar sig med intill visshet gränsande sannolikhet att Olof Palme var övervakad av en grupp okända män före och under mordkvällen. Det är den enda rimliga slutsats man kan dra efter studier av alla dokument som handlar om den förmodade övervakningen.

Det säger även Säpo.

Så här skrev Säpo i april 1986:

"Analysen talar för att OLOF PALME varit övervakad på eftermiddagen den 27 februari samt från det att han lämnade bostaden på kvällen den 28 februari fram till det att han mördades klockan 23.21. Gruppen bedömer att det under perioden fram till den 27 februari inte kan uteslutas att det förekommit övervakning av OLOF PALME".

Analysen gjordes av en grupp Säpomän under ledning av kommissarien Berth Melen på uppdrag av Palmeutredningen. Säpogruppen berättade att två tydliga signalement på övervakande män utkristalliserade sig i det digra vittnesmaterialet. 400 av förhören ansågs särskilt intressanta och i rapporten redovisas 44 av dessa vittnesförhör.

Säpos PM om övervakning har tidigare varit sekretessbelagt.

Men nu finns uppgifterna tillgängliga precis som hundratals andra dokument om Palmemordet. Bland annat en sammanställning av de fantombilder som polisen lät tillverka utifrån vittnesuppgifterna.

Så sent som 2017 analyserade Palmeutredarna alla uppgifter om observerade män med walkie talkie. Rapporten har tidigare varit sekretessbelagd men finns nu tillgänglig för granskning.

Även 2017 års genomgång kan enkelt kopplas till övervakning av Palme.

Palmeutredningen fick redan några dagar efter mordet in ett tips om att 4 män som kommunicerade med walkie talkie hade utfört mordet. Men någon dokumentation rörande detta tips har inte gått att återfinna, konstateras i 2017 års rapport.

Det enda som finns är en bandupptagning från Palmegruppens möte 10 mars 1986 där tipset nämns. Varför tipset försvann vet således inte heller de poliser som undersökte saken så sent som för tre år sedan.

I rapporten om walkie-talkiemän 2017-09-15, dvs samma år som Krister Petersson tillträdde som spaningsledare, skriver de båda utredarna, kriminalinspektörerna Peter Steude och Sven-Åke Blombergsson, följande i sin summering av de 305 vittnesiakttagelserna:

"Bedömningen av mönstret för iakttagelserna och det faktum att de inte gått att förklara blir att de kan vara del i en övervakning av Olof Palme.

Om så skulle vara fallet så är signalementsuppgifterna i de aktuella uppslagen sådana att den sammantagna bilden talar för en ljus person med europeiskt, svenskt, utseende.

Det faktum att det inte vid något tillfälle under kvällen finns någon iakttagelse av personer utrustade med walkie-talkie invid tunnelbanestationen vid Rådmansgatan, vilket kan antas vara den troliga stationen som skulle använts vid makarna Palmes färd till hemmet, innebär inte att det faktiskt inte fanns sådana personer på platsen".

Även en annan Säporapport som presenterades i december 1987 bekräftar misstankarna om övervakning:

Vi anser oss ha funnit tecken på att mordet med största sannolikhet utförts i organiserad form under samverkan av flera personer.

Men när en ensamagerande gärningsman 1988 lanseras av spaningsledaren Hans Ölvebro så passade det givetvis illa med Säpo-rapporter som drar slutsatsen att Palme övervakades.

Man kan i rubrikform beskriva de män som tycks ha övervakat Palme så här:

1)     En lång atletiskt byggd (190-195 cm) blond man.

2)     En bredaxlad mörkhårig man (180-185 cm).

3)     Grandmannen.

4) Den man med anatoliskt utseende vi beskriver i detta blogginlägg.

Var och en av de tre först nämnda männen i vår sammanställning har observerats ett 10-tal gånger på platser och vid tidpunkter som logiskt kan kopplas till Palmes rörelser. 

1) Den atletiskt byggde långe blonde mannen observerades ett flertal gånger både dagtid och kvällstid stående utanför paret Palmes bostad på Västerlånggatan i Gamla stan. Ibland med walkie talkie.

Även på en gata vid biografen Grand sågs han av vittnen vid 22-tiden på mordkvällen. Då tillsammans med en man vars signalement till punkt och pricka överensstämmer med mannen som stod mittemot mordplatsen ungefär samtidigt som mordet skedde.

Den långe blonde och mannen vi mordplatsen kände alltså varandra. Det finns bara en slutsats att dra och det är att en övervakande grupp, bland annat bestående av dessa båda män, rörde sig i Palmes närhet på mordkvällen.

2) Den bredaxlade mörkhårige mannen sågs exempelvis med walkie talkie vid Gamla stans tunnelbanestation strax innan paret Palme kom dit på mordkvällen. Vi menar att det var samme man som befann sig utanför biografen Grand vid 23-tiden i samband med att bioföreställningen slutade.

3) Grandmannens signalement är redan ingående granskat. Se tidigare inlägg i denna blogg.

Till dessa tre kommer nu således ett fjärde signalement på en man som med hög sannolikhet övervakade Palme, mannen vi beskrivit ovan.

En närmare analys av vittnenas observationer visar följande schema: 

- Den långe blonde observerades vid flera tillfällen i Gamla stan och vid ett tillfälle vid regeringskansliet dagarna före mordet. Ibland med walkie-talkie. 

Därutöver observerades han på mordkvällen endast cirka klockan 20.40 på Gamla Stans tunnelbanestation och cirka klockan 22 på Kammakargatan.

På mordkvällen tycks Kammakargatan ha utgjort en gräns för övervakningen. 

- Den mörkhårige observeras endast norr om Kammakargatan, vid Grand och norr om Grand. Han kan även ha varit den tysktalande man som såg samma film som paret Palme på mordkvällen. Signalementet talar för det.

- Den man vi beskrivit här observeras endast på Kammakargatan och söder om samma gata. Särskilt på Tunnelgatans västra sida strax före mordet.

- Grandmannen observeras endast vid Grand.

Var gärningsmannen befann sig före mordet är oklart. En möjlighet är, visar analysen, att han gick ur en bil som stod parkerad på Adolf Fredriks kyrkogata väster om Sveavägen och sedan följde efter paret Palme över Sveavägen och vidare den sista sträckan fram till Tunnelgatan.

Polisens fantombild av mannen som stod mittemot mordplatsen vid 23-tiden ser ut så här. Kanske någon vet vem han är? Han var cirka 30-35 år 1986. Cirka 175 cm lång. Smal kroppsbyggnad. Blek hy. Mörkhårig. I dag bör mannen vara cirka 65-75 år.

Ett vittne som såg honom i hörnet Kammakargatan/Saltmätargatan vid 22-tiden på mordkvällen liknade mannens utseende med den mustaschprydde rollfiguren "Belker" i TV-serien "Spanarna på Hill Street". Serien sändes i svensk TV på 1980-talet och var alltså aktuell för vittnet.

 Ryggmärgsreaktionen inför Fantombilden är nog att mannen hade med den kurdiska organisationen PKK att göra men så behöver det naturligtvis inte alls vara. Man kan ingå i en övervakningsgrupp och se ut att komma från södra Europa eller Mellanöstern utan att tillhöra PKK.
 

Det är tyvärr så att Palmeutredarna i 34 år misslyckats med uppdraget att hitta Olof Palmes mördare. Fokus har legat på att hitta en spontant ensamagerande gärningsman som av en slump upptäckte Palme på stan. Den inriktningen har uteslutit sökande efter andra lösningar.

Med hjälp av de tydliga signalementen på männen som med hög sannolikhet övervakade Palme borde polisen dels kunna identifiera "övervakarna" och via dem möjligen även gärningsmannen.

Det är inte självklart, men ej heller uteslutet, att männen var hemmahörande i Sverige.

Det är definitivt inte självklart att männen var högerextrema svenska poliser eller militärer om nu någon gärna vill tro det. Eller Säpomän eller medlemmar i någon av Stay Behind-grupperna.

Ingen vet i dagsläget vilka de var. Det enda vi numera vet är hur de ungefärligen såg ut (fantombilder är inte fotografier) och att de befann sig nära Palme före och under mordkvällen.

Det viktiga är att hitta männen. Motivet kommer senare.

Istället för att försjunka i dystra tankar efter det senaste misslyckandet bör polisen inleda en utredning kring männen som troligen övervakade Olof Palme.

Svaret på frågan "hur kunde gärningsmannen veta att paret Palme skulle gå på bio och promenera hem?" är således att Palme med mycket hög sannolikhet var övervakad. Därför visste gärningsmannen var Palme befann sig.

Varför skedde övervakningen just denna kväll?

Säpos analys visar att frågan är fel ställd. Palme övervakades med mycket hög sannolikhet många dagar och kvällar före mordet, inte minst vid bostaden i Gamla stan. Det var inte endast fredagen den 28 februari 1986 som övervakarna visste var Palme befann sig.

Varför mördades Olof Palme på Tunnelgatan inför vittnen längs Sveavägen?

Därför att mordplatsen valdes utifrån Palmes rörelser. Gärningsmannen såg att Olof Palme och hans hustru var på väg mot färgbutiken Dekorima i hörnet Tunnelgatan-Sveavägen och valde därför att utföra attentatet där.

Den minst dåliga mordplatsen utifrån förutsättningarna. Inte optimal, men tillräckligt bra. Inte minst med tanke på flyktvägen in i en mörk gränd och uppför en brant trappa.

På andra sidan gatan stod en man med walkie talkie och betraktade skeendet. Det är svårt att tänka sig att han avvek från platsen precis innan mordet skedde.

Han hade minuterna före mordet kommit ur en bil som stod parkerad på Tunnelgatans västra sida. I bilen satt flera andra män.

Mannen har så vitt känt inte hört av sig till polisen. Det har heller inte de tre andra männen gjort – den långe blonde, den mörkhårige och Grandmannen.

Särskilt Grandmannen borde ha hört av sig till polisen eftersom han vid ett flertal tillfällen kort tid efter mordet efterlystes i medierna av Palmeutredarna. Vittnesuppgifterna om Grandmannen ansågs med andra ord vara synnerligen intressanta i Palmeutredningen.

Vad mannen mittemot mordplatsen direkt efter mordet sa i sin walkie talkie och till vem han sa det får vi kanske aldrig veta.

Eller så är det precis det vi får veta när polisen hittar mannen.

Kanske polisens egen fantombild kan ge lite vägledning nu när den kan offentliggöras?

Tips från allmänheten är säkert välkomna.

Följ länken om du vill skicka ett tips till polisen om mannen som stod mittemot mordplatsen: https://polisen.se/kontakt/rpc-kansli-nationella-avdelningar/