/ Allmänt /

Låt oss upptäcka jorden!

 Jorden är en fantastisk plats med sina väldiga oceaner, vidsträckta kontinenter, mäktiga berg,  långa breda floder, väldiga öknar och täta djungler myllrande av liv.
 

Enligt en forskarrapport som presenterades år 2011 av det globala vetenskapliga nätverket Census of Marine Life finns 8,74 miljoner arter av växter, djur, svampar och andra organismer på jorden varav de allra flesta (5 miljoner) är insektsarter.

6,5 miljoner arter lever på land och 2,2 miljoner finns i haven.

Naturligtvis kan ingen forskarrapport någonsin med exakthet säga hur många arter av liv det finns, men rapporten är åtminstone någon form av seriöst försök att komma nära sanningen.

Det är hursomhelst klarlagt att alla djurarter ännu inte upptäckts av människan. Då och då upptäcks nya arter, ofta djupt in i djunglerna där ingen människa någonsin tidigare vistats.

Man kan nog inte ens föreställa sig hur många arter det finns oupptäckta i de stora oceanerna.

För närvarande lever cirka 7,7 miljarder människor på jorden och då företrädesvis i Asien och Afrika. I Kina bor 1,4 miljarder människor, i Indien drygt 1,3 miljarder och i Afrika cirka 1,2 miljarder. Bara i landet Nigeria bor nära 160 miljoner människor.

Människan är med sin explosionsartade befolkningsutveckling det största hotet mot livet på jorden. 7,7 miljarder människor behöver resurser för att överleva och dessa resurser hämtas hela tiden endast från jordens flora, fauna, berg, slätter, floder och hav.

Visserligen skördar krig, sjukdomar, naturkatastrofer med mera många människoliv men jordens totala befolkning fortsätter stadigt att öka.

Jorden är inte människans jord som människan tycks tro. Jorden tillhör ingen och alla levande varelser har samma rätt som människan att leva här.

-Hur kan man äga jord och vatten, frågade sig indianerna förundrat när européerna kom springande med sina märkliga kontrakt på papperslappar fladdrande i prärievinden.

Låt oss upptäcka jorden tillsammans. Ett sätt att göra det är att fokusera på de högsta bergen, de längsta floderna, de djupaste haven, de största och minsta djuren och annat som gör jorden så fascinerande. Välkommen till den blå planeten som snurrar kring sin väldiga stjärna i utkanten av spiralgalaxen vi kallar Vintergatan.

Solrester blev vår planet

Universum bildades enligt den nu rådande vetenskapliga uppfattningen för ungefär 13,8 miljarder år sedan.  

Under de första två tredjedelarna av universums historia fanns inte jorden.

Jorden bildades för ungefär 4,5 miljarder år sedan. För ungefär 3,5 miljarder år sedan uppstod det första livet på jorden i form av mikroorganismer som kallas stromatoliter.

Hur uppstår då en planet som jorden? Svaret är att jorden bildades av stoft och gas som blev över och kastades ut i mörkret när solen bildades.

För ungefär 200 000 år sedan var vår art Homo Sapiens (latin för "vis man") färdigutvecklad efter flera miljoner år av utvecklingsfaser i Afrika. Det kan vara så att de första individerna av arten Homo Sapiens fanns i Västafrika redan för cirka 300 000 år sedan. Forskning pågår.

Homo Sapiens utvandrade från Afrika för 70 000-90 000 år sedan, från östra Afrika till den Arabiska halvön och vidare norrut till Mellanöstern, nuvarande Irak, Iran, Syrien med flera länder.

Förutom i Afrika finns de tidigaste vetenskapligt bevisade spåren av Homo Sapiens existens i Mellanöstern, Indien, Sydostasien, Kina och Australien.

Europa och den amerikanska kontinenten koloniserades sent även om det finns tecken på att folk från övärlden i Stilla havet tog sig till Sydamerika redan för 50 000 år sedan, dvs endast några tusen år efter att människan koloniserat den australiska kontinenten.

Homo Sapiens nådde södra delen av det landområde vi i dag kallar Sverige för endast cirka 12 000 år sedan vilket i sammanhanget får kallas "nyss".

På lång sikt är inte jordens framtid särskilt ljus eller rättare sagt väldigt ljus och torr.

Jorden är beroende av solen och för närvarande är solljuset som regel uthärdligt för människan. Men det blir värre. Solens strålar kommer att lysa allt starkare ju äldre solen blir.

Under de kommande cirka 1 miljard åren ökar solens ljusstyrka med 10 procentenheter och under de följande 3,5 miljarder åren med 40 procentenheter.

Då blir det oerhört mycket varmare på jorden, så varmt att alla hav troligen försvinner.

Men fram till dess finns gott om tid för alla levande varelser att leva kvar på jorden. Om människan inte dessförinnan hinner utplåna allt liv på jorden med miljöförstöring, kärnvapenkrig eller något annat mindre genomtänkt påfund.

Finns det liv på andra planeter? En enkel sannolikhetskalkyl visar att det egentligen bör finnas liv någonstans bland alla dessa miljardtals planeter spridda bland de miljardtals stjärnorna i det oändliga universum som omger oss.

Planeter utanför vårt eget solsystem som kan tänkas härbärgera liv kallas extrasolära planeter (exoplaneter) för att de ligger på samma avstånd från sin stjärna som jorden ligger från solen. De första upptäckterna av extrasolära planeter gjordes under 1990-talet. 1 juli 2019 fanns 4 096 planeter i 3 053 solsystem registrerade av jordens astronomer.

En viktig fråga är förstås vad slags livsformer vi talar om i händelse av att vi upptäcker liv på någon annan planet.

En annan förutsättning i hypotesen är att dessa livsformer existerar samtidigt med mänskligheten och att livsformerna kan uppfattas av människans sinnen.

Det är inte självklart att det är så.

Sedan har vi det gigantiska problemet med avstånd. Människan kan inte – och kommer troligen aldrig att kunna – resa till någon av dessa exoplaneter. De ligger för långt bort från jorden.

Men nu går vi över till jordens alla djur och växter och berg och skogar och floder och hav.

 Världens största kontinent

Världens till ytan största kontinent är Asien som upptar nästan 30 procent av jordens landmassa. Asien är också utan konkurrens världens folkrikaste kontinent med cirka 4 miljarder innevånare.

Bilden visar Kinesiska muren.

Näst största kontinenten i världen är Afrika och på tredje plats hittar vi Nordamerika.

Europa och Oceanien är världens två minsta kontinenter.

Egentligen är ordet "kontinent" missvisande eftersom det inom geografisk vetenskap syftar på en stor sammanhängande landmassa. På jorden finns sex kontinenter men sju världsdelar.

Eurasien -Europa och Asien - räknas nämligen geografiskt som en enda kontinent medan vi i vardagligt tal kallar Asien en kontinent och Europa en annan kontinent.

Men då talar vi egentligen om de "världsdelar" människan uppfunnit och inte om kontinenter.

Världens största hav

Det gigantiska Stilla havet mellan Asien och Amerika är världens största hav som täcker nästan hälften av jordens totala vattenyta. Stilla Havet sträcker sig från Norra ishavet i norr till Antarktis i söder.

Världens djupaste hav

Stilla havet är också världens djupaste hav som i medeltal är 4 280 meter djupt.

Marianergraven är världens djupaste djuphavsgrav. Marianergraven ligger i västra Stilla havet, sydväst om ögruppen Marianerna, ungefär 200 mil nordost om Filippinerna.

Den största ön i Marianerna heter Guam. Ön kontrolleras av USA.

Gravens maximala djup finns i Challengerdjupet och ligger cirka 11 034 meter under havsytan. Andra mätningar redovisar 10 911 meters djup.

Den första bemannade farkost som besökte Marianergravens botten var batyskafen Trieste. Besöket gjordes 23 januari år 1960. Ombord fanns konstruktörens son Jacques Piccard och den amerikanske oceanografen Don Walsh.

Trycket på detta djup är naturligtvis fruktansvärt högt. Ingen levande varelse borde kunna leva där. Ändå upptäckte Piccard och Walsh till sin förvåning en plattfisk som lite obesvärat simmade förbi fönstret i deras farkost.

Människor kan inte vistas på ett sådant djup utan studierna får ske bakom en synnerligen förstärkt glasruta.

En batyskaf är en farkost byggd för att klara det enorma vattentrycket på stora havsdjup. Batyskafen som nådde Stilla Havets och världens största djup uppfanns och byggdes 1938 av schweizaren Auguste Piccard.

Djuphavsgravar som Marianergraven bildas när två kontinentplattor kolliderar. Den ena plattan trycks in under den andra och då bildas graven.

Världens högsta berg i Nepal

Det finns 14 berg i världen som är 8 000 meter över havet eller högre. Alla ligger i bergskedjan Himalaya.

9 av dem ligger i Nepal eller på gränsen mellan Nepal och Kina eller mellan Nepal och Indien.

5 ligger i Kina eller på gränsen Nepal/Kina eller Pakistan/Kina..

Att världens högsta berg heter Mount Everest och är 8 848 meter högt är det nog många som vet. Berget ligger på gränsen mellan Nepal och Kina.

 I fallande skala är sedan K2, Kangchenjunga, Lhotse (bilden) och Makalu de högsta bergen i världen mätt från havsytan.

Om man mäter från havets botten är ett annat berg världens högsta berg, nämligen vulkanen Mauna Kea utanför Hawaii. Mauna Kea är endast 4 200 meter högt ovan havsytan men under havsytan döljer sig ett jätteberg.

Mauna Keas verkliga höjd räknat från havets botten är 9 966 meter.

Det högsta berget i vårt solsystem är vulkanen Olympus Mons på planeten Mars - vulkanen är mellan 22 och 27 kilometer hög, dvs ungefär tre gånger så hög som Mount Everest och mer än dubbelt så hög som Mauna Kea.

Anledningen till att världens högsta berg ligger just i Himalaya är en kraftig kollision mellan två kontinentalplattor för ungefär 50 miljoner år sedan då den eurasiska kontinentalplattan pressades uppåt av den indiska kontinentalplattan.

Ordet "Himalaya" betyder "snöns boning" på det indoeuropeiska språket sanskrit. Bergskedjan är cirka 2500 kilometer lång.

Världens längsta bergskedja ovan havsytan är Anderna i västra Sydamerika som är 7 500 kilometer lång.

Anderna sträcker sig från Karibiska havet i norra Sydamerika och löper längs Sydamerikas stillahavskust, genom länderna Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile och Argentina för att avslutas vid Kap Horn i söder där den sydamerikanska kontinenten tar slut.

Det högsta berget i Anderna är Aconcagua som reser sig 6 962 meter över havet. Berget är det högsta i Sydamerika och det högsta utanför Asien. Aconcagua ligger i västra Argentina nära gränsen till Chile.

Världens största sjö ligger i Asien

Kaspiska havet är världens största sjö. På andra plats hittar vi de stora amerikanska sjöarna Lake Michigan och Lake Huron som är ett sammanhängande vattensystem. På tredje plats Lake Superior, även den en av de stora sjöarna i norra USA. Fyra är Victoriasjön och femma Tanganyikasjön, båda sjöarna i Afrika. Bajkalsjön i ryska Sibirien är sexa på listan över världens största sjöar.

Kaspiska havet ligger mellan länderna Iran, Azerbajdzjan, Ryssland, Kazakstan och Turkmenistan. Maxdjupet i sjön är cirka 1 025 meter.

Europas största sjö är Ladoga i Ryssland, inte långt från staden Sankt Petersburg och den finska gränsen, följd av Onega också den sjön i Ryssland.

"Världens längsta flod ligger i Brasilien"

Länge ansågs Nilen i östra Afrika vara världens längsta flod. Nilen mynnar ut vid staden Alexandria vid Medelhavets strand i Egypten. Nilen har flera källor. Den viktigaste anses vara Victoriasjön på gränsen mellan länderna Uganda, Kenya och Tanzania.

Men nu har en forskargrupp korrigerat platsen för Amazonflodens källa och flyttat den från norra till södra Peru.

Flodens källa anses numera ligga på 5 000 meters höjd på berget Mismi. Därmed är Amazonfloden med sina 6 800 kilometer lite längre än Nilen som är 6 695 kilometer lång.

För att se frågan i stort kan man nog säga att det egentligen är två floder som är längst i världen – Amazonfloden i Sydamerika och Nilen i Afrika.

Den kinesiska floden Yangtze (tidigare ofta kallad Yang-tse-kiang) är en annan riktigt lång flod, endast obetydligt kortare än Amazonfloden och Nilen.

Därutöver finns andra långa floder i världen - Gula floden i Kina, Paranafloden i Sydamerika och den mytomspunna Kongofloden i Afrika.

Den mäktiga Mekongfloden rinner genom Kina, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam och Kambodja och är också en av världens längsta floder.

Det är inte helt klarlagt var Mekongfloden har sin källa men en grupp kinesiska forskare hävdar att floden börjar i bergsområden i norra Tibet vilket väl låter rimligt med tanke på att bergskedjan Himalaya ger upphov till andra stora floder, exempelvis Brahmaputra (Brahmas son), Ganges och Indus (Sindhu på sanskrit, ordet betyder helt enkelt "flod").

Världens högsta vattenfall i Venezuela

Angelfallen i floden Rio Caroni i Venezuela är världens högsta vattenfall. Vattenfallet har sitt ursprung på platåberget Auyantepui och har en totalhöjd på 979 meter.

Egentligen är den uppgivna "totalhöjden" lite missvisande eftersom vattnet faller fritt endast 807 meter. Övrig fallhöjd utgörs av flacka kaskader och strömmar nedanför fallet.

Nu spelar det ingen roll. Det fria fallet på 807 meter är tveklöst det högsta enskilda fria fallet i världen.

De berömda Victoriafallen på gränsen mellan Zimbabwe och Zambia i Afrika är världens största vattenfall i fråga om vattenväggens sammanlagda yta.

Väggens bredd är under regnsäsongen 1 708 meter och höjden är 108 meter på det högsta stället.

Världens största skogar

De största områdena med mer eller mindre sammanhängande skog i världen är Amazonas i Sydamerika (lövskog) och den ryska taigan (barrskog). Tillsammans utgör de ungefär en fjärdedel av all skog i världen.

Världens äldsta träd

Old Tjikko är en gran på Fulufjället i Dalarna. Granen är världens äldsta kända träd som genetiskt är samma individ som de 9 550 år gamla döda rester av rotsystem som hittats på samma plats.

Världens högsta träd

Det högsta kända trädet i världen är en nordamerikansk Sekvoja (Seqouia sempervirens, bilden) som kallas Hyperion. Trädet finns i Redwood National Park i Kalifornien, USA. Den senaste mätningen visade att trädet var 115,56 meter högt, vilket gör Hyperion till världens högsta träd. 

 
Världens lägsta punkt på land

Bajkalsjöns botten (1190 meter under havsytan) och Döda havets botten (750 meter under havsytan) brukar räknas som jordens lägsta punkter på land. Bajkalsjön ligger i södra Sibirien i Ryssland och saltsjön Döda havet ligger på gränsen mellan Israel, Jordanien och Västbanken.

Världens största öken

Antarktis (Sydpolen) härbärgerar världens största ökenområde. Näst störst är Sahara i norra Afrika. På arabiska betyder ordet "sahara" något så självklart som "den största öknen". Att säga Sahara-öknen blir då fel eftersom man då säger "den största öknen-öknen".

Sahara har bara varit ett ökenområde i ett par tusen år. Förr var området betydligt fuktigare och innehöll frodig växtlighet där människor odlade växter och jagade byten.

Andra stora ökenområden i världen är Arktis (Nordpolen), Arabiska öknen, Stora Victoriaöknen och Stora sandöknen i Australien, Gobiöknen i Centralasien, Kalahariöknen i södra Afrika, Patagonien i Sydamerika och Sonoraöknen som ligger i de amerikanska delstaterna Arizona och Kalifornien och i den mexikanska delstaten Sonora.

Alla öknar består inte enbart av sand. Många består av grus, klippor, stenar, buskstäpper, lerslätter, lavafält och uttorkade sjöar. Det finns både heta, varma, svala och kalla öknar.

Världens varmaste plats ligger i USA

Världens varmaste plats (dygnsmedeltemperatur) är området kring vulkanen Dallol i Danakilöknen i Etiopien med i genomsnitt 34,5 grader Celsius per dag året runt.

Högsta uppmätta temperaturen i skuggan under en dag är 56,7 grader Celsius i Death Valley, USA 10 juli 1913. Den högsta temperaturen vid ett tillfälle som uppmätts under 2000-talet är 54 grader Celsius. Tre platser delar på det rekordet – Ahvaz i Iran, Mitribah i Kuwait och Death Valley i USA. Det finns en mer osäker uppgift om att det på en plats i Libyen ska ha uppmätts en dagstemperatur på 58 grader Celsius i skuggan vilket då skulle vara världsrekord.

Världens kallaste plats ligger i Sibirien

Lägsta temperatur på en plats där människor bor är -68,0 grader Celsius som uppmättes i den ryska byn Ojmjakon nära Indigirkafloden i Sibirien 6 februari 1933.

Ojmjakon har cirka 750 innevånare och ligger i delrepubliken Sacha (Jakutien) i östra Sibirien.

Från dessa trakter och andra i de närliggande områdena utvandrade människor till Nordamerika för omkring 15 000-20 000 år sedan, människor vi i dag känner som "indianer". Lingvister har funnit språkliga samband mellan folken i Sibirien och de språk som talas av urinnevånarna i USA och Kanada.

Den varmaste månaden på året i Ojmjakon är juli, med en medeltemperatur på +13.1 grader Celsius. Den lägsta medeltemperaturen under året har månaden januari. Då är det i genomsnitt  -45.7 grader Celsius med enskilda vinternätter nästan lika bistra som den tuffa natten i februari 1933.

 Världens värsta vulkanutbrott i Indonesien

Räknat i antal döda på grund av ett vulkanutbrott är den 2 850 meter höga vulkanen Tamboras utbrott 1815 det värsta vulkanutbrott världen har upplevt. Åtminstone under den tid då människan genomfört mätningar av vulkanutbrottens effekter. Vulkanen Tambora ligger på ön Sumbawa öster om Bali i Indonesien.

Det näst största vulkanutbrottet i historien är väl också det mest kända – vulkanen Krakatoas utbrott 1883, troligen orsakat av en tsunami. Även Krakatoa ligger i Indonesien.

Det finns naturligtvis olika stora vulkaner och de största kallas "supervulkaner". De är så stora att de vid ett utbrott kan förändra en hel kontinent och orsaka klimatförändringar i hela världen.

Två av dessa ännu sovande supervulkaner är Yellowstone-vulkanen i västra Nordamerika och Neapelbukten i södra Italien där vulkanen Vesuvius ligger, den vulkan som fick ett mäktigt utbrott och ödelade staden Pompeji och andra städer i området för drygt 2 000 år sedan. Inte långt från Vesuvius ligger miljonstaden Neapel.

Världens största jordbävning i Chile

Den största jordbävning mänskligheten råkat ut för skedde i den chilenska staden Valdivia söder om huvudstaden Santiago den 22 maj 1960. Jordbävningen hade magnituden 9,5 på Richterskalan, ett värde som i skalan beskrivs som en katastrof.

Jordbävningen i Chile orsakade omkring 3 000 människors död, främst på grund av den enorma tsunami i Stilla havet som jordbävningen orsakade. Flodvågen hade upp till 25 meter höga vågor när den vräkte in över den chilenska kusten.

Tsunamin fick efterverkningar i hela Stilla havet och orsakade bland annat 180 dödsfall i Japan.

Världens största guldklimp från Australien

Världens största guldklimp, som kallas "Welcome Stranger", hittades i Moliagul i regionen Victoria nära staden Melbourne i södra Australien den 5 februari 1869 och vägde 72,04 kg varav 98,61% rent guld.

Världens största diamant från Sydafrika

År 1905, hittade gruvarbetaren Frederick Wells i Sydafrika en diamant på 3,106 karat (621 gram). Diamanten döptes till Afrikas stjärna.

Diamanten har genom åren slipats ner i 105 mindre diamanter. De två största av de slipade diamanterna som härstammar från Afrikas Stjärna ingår båda två i den anrika brittiska kronjuvelssamlingen.

Världens största däggdjur

Blåvalen (Balaenoptera musculus) anses vara det största djur som någonsin funnits. Det största kända exemplaret vägde 190 ton och mätte 30 meter. Dock har längre individer observerats, upp till 33,4 meter, men dessa har inte vägts.

Alla de 10 största däggdjuren är valar.

Savannelefanten (Loxodonta africana) är det tyngsta landlevande djuret. Den förekommer i Afrika söder om Sahara och det största kända exemplaret var en hane som mätte 10,7 meter från snabel till svans och mätte 3,96 meter upp till skuldran. En elefant på den afrikanska savannen väger ungefär sex ton.

Världens största fågel

Om man ser till vingspannet är albatrossen världens största fågel och då särskilt vandringsalbatrossen (bilden i inledningen) som lever på sydliga breddgrader vid öar i havet strax norr om Antarktis. Vandringsalbatrossen har i genomsnitt ett vingspann på 3,1 meter.

Världens tyngsta flygande fågel är stortrappen som lever i södra och mellersta Europa och i delar av Asien.

Den största fågel som inte kan flyga är inte oväntat den långbenta strutsen som lever i Afrika. Strutsar kan således inte flyga, men springa kan de. Topphastigheten ligger på 70 kilometer i timmen. En vuxen struts kan väga upp till 150 kilo.

Världens minsta fågel

Att kolibrier är världens minsta fåglar vet nog de flesta. Men vilken kolibri är den minsta av dem alla? Svaret är bikolibrin (Mellisuga helenae), som bara är 5 cm lång och väger 1,8 gram.

Arten lever på Kuba – på huvudön och på Isla de la Juventud – och är en av femton kolibriarter som är unika för Västindien.

Kolibrier varierar i storlek från 5 cm till 20 cm (jättekolibrin).

Kolibrier finns uteslutande på den amerikanska kontinenten, de flesta i Syd- och Mellanamerika, men vissa arter finns så långt norrut som Alaska.

Världens största fisk

Valhajen (Rhincodon typus) är världens största fiskart.  Valhajen lever av plankton. Det största exemplaret någonsin uppmättes till 12,65 meters längd.

Valhajen kan observeras på olika platser i världen, exempelvis vid Ningaloorevet i västra Australien, Isla de Utila i Honduras och i havet vid öriket Zanzibar i Tanzania.

 Sibirisk tiger världens största kattdjur

Sibirisk tiger (bilden) eller Amurtiger som lever i kalla bergstrakter och skogar i sydöstra Ryssland (området mellan Amurfloden och östra Stillahavskusten).  är världens största kattdjur och kan uppnå en längd på 3,3 meter och väga över 300 kg.Det största exemplaret som återfunnits var en hane som vägde 384 kilo.

Pälsen består av lite längre hårstrån jämfört med andra tigrar. Den sibiriska tigern har också tjockare fettlager än andra tigrar.

På grund av tjuvjakt minskade artens bestånd  en tid till endast 30 individer i hela världen. Men efter skyddsåtgärder finns numera 350 till 400 individer. Tigrar är världens största kattdjur och störst bland tigrarna är alltså den sibiriska tigern.

Den sibiriska tigerns revir kan vara så stora som 1 000 kvadratkilometer. Anledningen till det är att det inte finns så gott om bytesdjur där den lever och den sibiriska tigern behöver mer föda än andra tigerarter. Den behöver alltså större jaktmarker än vanliga tigrar för att överleva.

Ett utrotningshotat djur som lever i samma del av världen som den sibiriska tigern är Amurleoparden. Man beräknar att det endast finns ett 10-tal individer kvar på grund av tjuvskytte, miljöförstöring och mänskliga bosättningar i djurets naturliga miljö. Amurleoparden finns i nordöstra Kina, östra Ryssland och Nordkorea. Positivt är att Amurleoparden lever fredad i Nordkorea och att det pågår betydande insatser för att rädda arten från utrotning även i de andra berörda länderna.

På hög höjd i bergsregioner i Himalaya och Centralasien lever den sällsynta snöleoparden. Forskarna bedömer att det finns 4000-7000 snöleoparder kvar i världen. Det är skygga djur som är mycket svåra att upptäcka och filma. Sommartid lever snöleoparden på upp till 6 000 meters höjd.

Det största kattdjuret på den amerikanska kontinenten är jaguaren som har ett mycket kraftigt bett och livnär sig på kajmaner, sköldpaddor, hjortdjur, tapirer och andra riktigt stora byten. Jaguaren lever företrädesvis i regnskogarna i Sydamerika, inte minst vid Amazonfloden och dess enorma system av bifloder.

Världens snabbaste djur

Geparden är världens snabbaste djur med en uppmätt toppfart på 98 km/h. 

Geparder kan springa 100 meter på strax under 6 sekunder vilket kan jämföras med den jamaicanske världsrekordhållaren Usain Bolts 9,58 sekunder.

Geparden lever i vilt tillstånd i Afrika och delar av Mellanöstern. Det finns ungefär 10 000 geparder i världen och de flesta finns i Afrika. Geparden lever framförallt av antiloper, gaseller och impalor men kan då och då även fälla zebror.

Pytonormen är världens längsta orm

Nätpytonormen (Python reticulatus) är den pytonorm som är världens längsta orm. Många tror att den sydamerikanska anakondan är världens längsta orm men så är det inte. Anakondan är dock världens tyngsta orm.

Nätpytonormen kan väga upp till 75 kilo och kan bli omkring 3–6 meter lång. Världsrekordet i fångenskap hålls av en orm i Kansas City, Missouri i USA som är 7,67 meter lång.

Nätpytonormar lever i Sydostasien, nordöstra Indien, Bangladesh och Filippinerna.

Ormens naturliga föda är mindre däggdjur och emellanåt fåglar. Ormen är inte giftig utan kväver sina byten.

Anakondor är inte heller giftiga. De lever vid träskmarker, bäckar eller floder i Sydamerika. Anakondor äter gnagare och fåglar men kan ibland även sluka sköldpaddor och kajmaner.

Inlandstaipanen är världens giftigaste orm

 Att mäta vilken orm som är giftigast i betydelsen "har det starkaste giftet" är inte så lätt.

Men det är ingen tvekan om att världens giftigaste orm är inlandstaipanen (bilden) som lever i Australien.

Ett enda bett från denna reptil innehåller tillräckligt mycket gift för att döda upp till 100 vuxna människor – eller 250 000 möss.

Om en människa skulle bli biten av en inlandstaipan ligger dödligheten på nästan hundra procent. Den australienska ormen är 50 gånger giftigare än indiska kobror och över 600 gånger giftigare än skallerormar.

Lyckligtvis är inlandstaipanen en rätt lugn och foglig orm och den lever i ogästvänliga avlägsna områden i den australiska vildmarken i västra Queensland varför den inte utgör något större hot mot människan.

Inlandstaipanen upptäcktes så sent som 1879. Den lever i hålor och livnär sig på små gnagare.

Andra giftiga ormar är kobror av olika slag (lever i Afrika och Asien) liksom den svarta mamban i Afrika, den mycket aggressiva brun­ormen (Australien), dödsormen (Australien), vanlig krait (Indien), tigerormen (Australien) och skallerormen (USA och Mexico).

Det finns tre kända arter av taipanen -kusttaipanen, den mindre vanliga inlandstaipanen och den nyligen upptäckta centralområdestaipanen.

Världens längsta giftorm är kungskobran (Ophiophagus hannah) som kan bli över 5 meter lång.

Giftormar är precis som de flesta andra djur inte särskilt intresserade av människor och drar sig helst undan när människor går in i deras naturliga habitat. Först när ormen blir skrämd eller uppretad kan den hugga mot människor.

Om vi funderar över vilka djur på jorden som är farligast för människan så är olika sjukdomsspridande insekter farligast räknat i antal döda människor per år.

Andra djur som dödar relativt många människor årligen är skorpioner, krokodiler, bin och getingar, elefanter, flodhästar, lejon, tigrar och maneter.

Världens största spindel i Sydamerika

Världens största spindel är fågelspindeln Theraphosa blondi, vars gift inte är dödligt för människor. Den håriga sydamerikanska fågelspindeln har ett benspann på upp till 30 centimeter och giftkrokar på cirka 2,5 centimeter.

Jeriko världens äldsta stad

Staden Jeriko på Västbanken i Mellanöstern anses vara världens äldsta bebodda stad, troligtvis befolkad så tidigt som för ungefär 11 000 år sedan. Andra riktigt gamla städer är Byblos i Libanon (tidigare Fenicien), Damaskus i Syrien, Susa i Iran (tidigare Persien) och den nu krigsdrabbade staden Aleppo i Syrien.

Även staden Ur i södra Irak (tidigare Mesopotamien) räknas till en av världens äldsta städer. Där fanns världens äldsta kända civilisation Sumer, något äldre än den egyptiska högkulturen.

Sumererna uppfann skriftspråket, den s k kilskriften där tecknen trycktes in på lertavlor med tillskurna vassrör.

 Staden Çatalhöyük  (bilden) i södra delen av nuvarande Turkiet är också en mycket gammal stad.  Çatalhöyük hade cirka 2 000 hus och 8 000 innevånare när den var i bruk för omkring 9 000 år sedan.

Innevånarna levde i en brytningstid mellan jägar- och samlarsamhället och det då nya jordbrukssamhället. Människan började odla spannmål på bergssidor i sydöstra Turkiet och jordbruket spred sig därifrån ut i världen.

Ordet "Çatalhöyük" är turkiskt och betyder "gaffelhögen" vilket väl inte riktigt känns som ett värdigt namn på en av världens äldsta städer.

Historien om de grönländska sjöfarna

Grönland är världens överlägset största ö. Andra stora öar är Nya Guinea och Borneo i sydostasien, Madagaskar utanför Afrikas östkust, Baffinön i Kanada och Sumatra i Indonesien.

Det var från södra Grönland de första européerna tog sig till Nordamerika för ungefär 1 000 år sedan. De var isländska sjöfarare och den mest kände av dem är Leifr Eiriksson. Troligen var det dock hans vän Bjarne Herjolfsson som var först att nå Nordamerikas kust.

En annan isländska upptäcktsresande var Torfinn Karlsevne.

I början av 1000-talet seglade han tillsammans med 160 män och några kvinnor med tre skepp västerut till Nordamerika där de bosatte sig på Newfoundlands norra udde.

Området kallas L'Anse aux Meadows. Historieforskningen är numera säker på att det var dessa nordmän som var de första européer som besökte Nordamerika, ungefär 500 år innan Christoffer Columbus från Genua i Italien den 12 oktober 1492 anlände med sitt skepp Santa Maria till de västindiska öarna.

Columbus hade seglat ut i Atlanten från staden Huelva i södra Spanien (Andalusien) och han steg i land på en av öarna i Bahamas, troligen ön Samana Cay.

Torfinn Karlsevnes lilla by som anlades omkring år 1 000 överlevde endast i tre år. Sedan begav sig han och hans följe tillbaka till Grönland och Island. En av anledningar till det snabba uppbrottet var konflikter med urbefolkningen, de många olika folkgrupper vi populärt kallar indianer.

Just i detta område levde Micmac-stammen , Abnaki-stammen och Beothuk-stammen samt olika grupper av inuiter.

När de isländska sjöfararna kom hade indianstammarna som invandrat på den amerikanska kontinenten från Sibirien redan levt i området i över 10 000 år.

Se där en liten resa jorden runt!