/ Allmänt /

MÄNNISKANS MISSTAG 5

 

En europeisk melankolikers betraktelser

5. Vi lever i illusioner

 Man behöver vara uppmärksam på att stora delar av våra liv styrs av illusioner.

Det finns naturligtvis små och stora illusioner och det är de stora som orsakar mänskligheten ständiga problem.

 Den blinda tron på en viss religion, en viss politisk inriktning, en viss president, ett visst ekonomiskt system, en viss nation etc skapar såväl död som förödelse för många människor.

Och det sker gång på gång i vår historia. Ingen gång har några ledare stannat upp och sagt att det får vara nog med motsättningar och våld - om vi nu för ett ögonblick tänker bort de stora fredsansträngningar som sker inom FN och att EU i grunden är ett fredsprojekt.

Trots dessa stora sammanslutningar fortsätter illusionerna resultera i våld mot oskyldiga människor. Det är skillnad på att säga och att göra saker.

 Vissa föreställningar tycks fastskruvade i hjärnan på människor.

Exempelvis bygger det amerikanska ”bibelbältet” ,som har sådant enormt inflytande över amerikansk politik och ekonomi, på att den kristna guden i Bibeln nedtecknat sina instruktioner till människorna och att dessa instruktioner skall följas bokstavstroget.

 I vissa delar av ”bibelbältet” är det tveksamt om människorna överhuvudtaget följer amerikansk lagstiftning.

De hänvisar istället till Bibeln som om Bibeln vore en entydig lagbok som är enkel att tolka i olika juridiska situationer.

Bibelbältet omfattar främst sydstaterna Texas, Oklahoma, Lousiana, Arkansas, Mississippi, Alabama, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Kentucky, Missouri och norra delen av Florida.

Att det just i de amerikanska sydstaterna finns en utbredd ovilja att följa statliga direktiv är ingen överraskning. Bibeln används alltså som ett politiskt verktyg.

 Religioner är tveeggade. Dels skänker de tröst och mening till miljardtals människor världen över, dels tvingar de gång på gång fram krig.

 Det kristna budskapet om kärlek mellan människorna är fantastiskt. Det vore utmärkt om det kunde stanna därvid.

 Den möjligen provocerande frågan är egentligen om människorna kan anförtros att förvalta det kristna budskapet. Utrymmet för missförstånd tycks enormt och viljan att använda kristendomen för att förvärva makt försvinner aldrig.

Den enda ”religion” människor i så fall bör bekänna sig till är nog buddhismen.

 Den är nämligen inte en religion i traditionell mening utan snarare en filosofi som handlar om varje människas egen andliga utveckling.

 En frid som övergår allt förstånd

Syftet är att få bort begäret efter saker och lycka ur medvetandet och förstå att allt som finns är ett enda stort förklarat tomrum, en frid som övergår allt förstånd.

Hon kan, med Spinozas ord, se sig själv ur evighetens synvinkel. Hennes medvetande svävar utan tankar i oändligheten.

Vi är trots allt endast människor och vi laborerar hela tiden endast med föreställningar skapade av människor. Vi har inga som helst möjligheter att exempelvis förstå vad som händer bortom döden eller av vilka skäl universum skapades.

Ställda inför denna iskalla realitet är vår uppgift att inte förfalla till existensiell ångest inför sanningen utan att lära oss vila i den.

Det är aldrig fel att vara en människa. Det enda man behöver göra är att i sitt liv försöka förstå förutsättningarna för det mänskliga livet på jorden.

Buddhismen hänvisar inte till något hinsides bortom människan. Buddhismen hänvisar till människans egen förmåga att komma till insikt om sin egen roll i universum.

Nu är det inte alls på något sätt nödvändigt att alla människor plötsligt blir buddhister. Man får välja vilken inriktning man vill i sitt eget liv så länge denna inriktning inte leder till förtryck av andra människor eller våld mot andra människor.

Strider om resurser tycks alltid ha funnits hos människan. Även de olika indianstammarna i Nordamerika stred med varandra om resurser långt innan européerna anlände. Det handlade om jaktmarker, hästar, boplatser och annat.

Människors strider om resurser har med tiden som bekant effektiviserats. Istället för att gå till anfall med yxor och spjut sänder vi ut några hundra bombplan som ödelägger motståndarens infrastruktur eller skjuter iväg missiler som ”slår ut” motståndarens befästningar.

Åtråvärda resurser är olja, gas, ädelmetaller, militärstrategiskt viktiga territorier (Rysslands invasion av Krim är ett exempel), industriell kunskap, militär kunskap och så vidare.

De som är omedvetna om att de lever i en illusion är konstant målgrupp för olika maktkonstellationer som fortsatt strider om jordens resurser.

För att förstå vad jag talar om behöver man bara åka till USA eller Ryssland och leta efter ett västeuropeiskt perspektiv på samhällsutvecklingen.

Statens propaganda är sinnrikt riggad för att vara verkningsfull utan att upptäckas.

Varför säger vanliga amerikaner utan omsvep att de lever i ”världens främsta demokrati” ?

Den brittiska tidskriften The Economist genomför årligen en undersökning av hur det står till med demokratin i 167 av världens länder. Demokratins ställning i respektive land poängbedöms utifrån 60 kriterier indelade fem grupper:

 Valprocess och pluralism

Medborgerliga rättigheter

Regeringens funktionalitet

Politiskt deltagande

Politisk kultur

Poängskalan går från 0 till 10. Länder som hamnar någonstans mellan 8 av 10 anses enligt denna undersökning vara fullvärdiga demokratier.

USA en demokrati med anmärkning

The Economists ”demokratiindex” visar att det just nu finns 19 fullt fungerande demokratier bland de 167 undersökta länderna men bland de 19 hittar vi varken Japan, USA, Italien, Frankrike eller Grekland för att ta några anmärkningsvärda exempel.

Dessa välkända nationer är enligt mätningen ”demokratier med anmärkning”.

I USA:s fall handlar det om befolkningens kraftigt sjunkande förtroende för den amerikanska staten och dess institutioner.

Bakgrunden är att betydande delar av befolkningen under lång tid helt enkelt tappat tron på den amerikanska stat som gång på gång avslöjats som manipulativ.

Den uteblivna sanningen om mordet på president John F Kennedy, det misslyckade Vietnamkriget, larmrapporterna om övergreppen under kriget i Irak, Watergate-skandalen, Iran-Contrasaffären, CIA:s blodiga framfart i Syd- och Mellanamerika, finanskriserna, oförmågan att stoppa den islamistiska terrorn och mycket annat har steg för steg malt ner amerikanernas tidigare starka förtroende för staten.

Och från 2016 uppkommer nya problem då den nye presidenten polariserar debatten och skapar ytterligare osäkerhet kring statens förmåga att styra landet, visar undersökningen.

Men fortfarande trumpetar staten ut budskapet att USA är världens ledande demokrati. Som vore det sant.

Den brittiske dramatikern Harold Pinter (bilden) beskrev i sitt Nobeltal sin bild av USA:s utrikespolitik under efterkrigstiden så här:

USA har stött och i många fall skapat varenda högerextrem militärdiktatur i världen efter andra världskriget. Jag syftar på Indonesien, Grekland, Uruguay, Brasilien, Paraguay, Haiti, Turkiet, Filippinerna, Guatemala, El Salvador och, förstås, Chile.

De ohyggligheter som USA utsatte Chile för 1973 kan aldrig sonas och aldrig förlåtas.

Hundratusentals människor miste livet i de här länderna. Gjorde de verkligen det? Och kan alla dödsfall skyllas på USA:s utrikespolitik? Svaret är ja, det gjorde de, och ja, de kan skyllas på amerikansk utrikespolitik. Men det är det inte många som känner till.

Det har aldrig hänt. Ingenting har hänt. Inte ens medan det hände hände det. Det saknade betydelse. Det var ointressant. USA:s brottslighet har varit systematisk, konstant, brutal och skoningslös, men det är bara ett fåtal personer som egentligen har talat om den. USA är ändå värt en eloge. Det har utövat en absolut klinisk maktmanipulation över hela världen, samtidigt som det gett sig ut för att vara en kraft i det universella godas tjänst. Det är ett lysande, ja virtuost och synnerligen framgångsrikt hypnosnummer.

Beskrivningen av USA i denna bloggtext syftar inte till att peka ut just USA som en särskilt usel demokrati. Inte alls. Exemplet USA syftar till att visa illusionens makt över människorna.

Naturligtvis vet vi alla att det finns en rad auktoritära regimer i världen som har gjort och gör sig skyldiga till precis lika vidriga brott. Även i dessa länder byts sanningen mot illusioner.

Nordkorea hamnar således sist i tidskriften The Economists undersökning av demokratin i världen. Den nordkoreanska diktaturregimen bör avvecklas snarast, inte uppmuntras att fortsätta förtrycka sin befolkning.

Det är närmast tragikomiskt att den ledande sovjetiska dagstidningen hette ”Pravda” (sanningen). Den främsta propaganda-megafonen kallades Sanningen. Skrupelfria förtryckare saknar gränser. De ljuger sig ända ner i graven.

Myndigheterna i den brittiske författaren George Orwells satir över kontrollstaten i romanen ”1984” dunkade ut följande budskap över befolkningen:

Krig är fred.

Frihet är slaveri.     

Okunnighet är styrka.

Medborgarna förväntades leva i Landet Tvärtom. Den i människan starkt förankrade tron på freden, friheten och sanningen bröts sönder och ersattes av lögner.

I Hitlers Tyskland hette det:

Ett rike.

Ett folk.

En führer.

Just detta att använda sig av en försåtlig treklang har visat sig vara effektivt. Det tyska exemplet framstår som relativt harmlöst i punkt 1 och 2 men definitivt inte i punkt 3.

Dock är det så att punkt 3 driver tesen att tyskarna ska se sig som ett folk inom ett lands hårt bevakade gränser som underförstått är i krig med omvärlden. Den aggressiva nationalismen i sin prydno. Budskapet är att en sådan nation endast kan styras av en diktator.

Att alla goda ting är tre har vi fått lära oss. Det använder illusionisterna till att istället säga ”alla onda ting är tre” på ett sätt som gör det lite klurigt att förstå att man blir förd bakom ljuset.

Attacken mot Sverige

I Sverige har vi på senare tid fått lära oss att ryska ”trollfabriker” dagligen pumpar in tusentals falska budskap i den svenska debatten. Budskap som är ägnade att skapa ett misstroende mot den svenska staten.

Uppgifter om icke fungerande välfärd dominerar tillsammans med uppgifter om ökande våld och kriminalitet orsakad av landets invandrare.

Frågan är då vilket svenskt parti som efter denna envisa digitala krigföring - som även har svenska avsändare - är tänkt att så småningom kliva in på scenen och ”få ordning på Sverige igen”.

Gissa en gång.

Det dödliga våldet i Sverige har under många år kostat ungefär 100 människor om året livet. På senare år har våldet i svenska hem och det alkoholrelaterade våldet minskat medan dödsfall orsakade av skjutvapen har ökat. Totalsiffran är dock fortfarande cirka 100 per år.

Som väl de flesta redan vet så pågår gängkrig i flera av storstädernas förorter. Gängkrig som ytterst handlar om makten över narkotikaförsäljningen. Det är dessa gängkrig som orsakar de allra flesta dödskjutningarna.

Det är inte alls en bra utveckling.

Men att därifrån blåsa upp dödsskjutningarna i förorterna till ett samhällsproblem som nu hotar att helt rasera den svenska staten är ungefär detsamma som att säga att man har ont i en tå och därför på allvar riskerar att få hjärtinfarkt och dö.

Det dödliga våldet orsakar alltså 100 dödsfall per år i Sverige. Det innebär i klartext att 0,01 promille av den svenska befolkningen avlider till följd av dödligt våld.

Självklart måste rättsväsendet omgående få stopp på dödsskjutningarna i förorterna men låt oss försöka behålla ett något så när realistiskt perspektiv på den svenska samhällsutvecklingen.

Kriminologprofessor Leif GW Persson konstaterade i ett tv-program nyligen att vi i så fall mer effektivt måste arbeta med den livsfarliga trafiken. I fjol dog 253 personer på de svenska vägarna.

Exemplen kan mångfaldigas. Det sägs dagligen att den svenska vården inte fungerar. Det är en direkt lögn. Den svenska vården fungerar i en förkrossande majoritet av alla fall alldeles utmärkt.

Jag vet att det finns vårdköer och jag vet att människor till och med dör för att de inte får vård i tid. Det är upprörande och det är något som naturligtvis skyndsamt behöver rättas till.

Men vårdköerna innebär inte att hela den svenska vården håller på att rasa samman.

Olika begåvningar

Häromdagen presenterades en skräckrapport i ett av våra nyhetsprogram. Det handlade om att vissa mediciner ibland tar slut på apoteken. Antalet anmälda fall hade ökat med ett visst antal procentenheter vilket både reportern och en intervjuad person fann upprörande.

Problemet var bara antalet anmälda fall uppgick till drygt 600 fall på ett år (0,06 promille av Sveriges befolkning).

Med tanke på att det bor 10 miljoner människor i Sverige och att vi alla åtminstone en gång eller kanske till och med två gånger per år får mediciner utskrivna av våra läkare på grund av olika åkommor så framstår inte antalet 600 som särskilt alarmerande.

Det är trist att människor inte får sina mediciner. Men i allt väsentligt får människor, med mycket få undantag, fortfarande sina mediciner.

Illusionerna blir till sist så verklighetstrogna att de tas för verklighet.

Begåvningsnivån i en mänsklig population är fördelad enligt den så kallade normalfördelningskurvan. Dess giltighet är bevisad av den tyske 1800-talsmatematikern Carl Friedrich Gauss som var verksam vid universitetet i Göttingen.

I mitten av normalfördelningskurvan (även kallad Gausskurvan) finns den överlägset största gruppen, nämligen de normalbegåvade som utan problem kan framleva sina liv från vaggan till graven.

I ena ytterkanten finns de som är så svagt begåvade att de i varierande omfattning behöver samhällets stöd för att klara av att leva sina liv.

I den andra ytterkanten finns de som är så högt begåvade att de förstår i stort sett allting omedelbart, även ytterst komplexa sammanhang inom matematik, fysik, kemi och andra krävande ämnen. Och de kan dessutom utveckla avancerad kunskap till ny ännu mer avancerad kunskap.

Man brukar, enligt den så kallade Wechsler-skalan, räkna med att drygt två procent av befolkningen är så begåvad (eller intelligent) att den får över 130 poäng i IQ-test och att endast 0,0001 procent får över 171 poäng i IQ-test.

Till den sistnämnda kategorin kan vi förmodligen räkna in personer som Stephen Hawking och Albert Einstein. Om IQ-tester funnits under antiken hade säkert filosoferna Platon, Sokrates och Aristoteles plockat hem höga poäng.

Intelligenta människor köper inga som helst illusioner. De tänker självständigt och granskar kritiskt alla påståenden. När de inte vet så tar de reda på fakta i frågan så långt det är möjligt.

Problemet för mänskligheten är att de begåvade är så få.

Vi vanliga dödliga imponeras av de intelligentas forskningsarbeten och lyssnar gärna på deras berättelser om universum och andra för oss svårbegripliga ting.

Men vi gör ytterst sällan som de föreslår.

Antingen förstår vi inte vad de säger och om vi förstår delar av vad de säger så struntar vi ändå i att lyssna på dem.

Vi lever hellre kvar i våra illusioner.

Konsten att tysta ett barn

Det finns människor som säger ”om jag dör” trots att vi med 100-procentig visshet vet att vi alla ska dö förr eller senare.

Människor kan inom sina respektive illusioner komma till de mest märkliga slutsatser.

Somliga lever tyvärr i illusionen att de är helt värdelösa, att de inte kan någonting, att de hellre borde dö än besvära andra med sin existens.

Det är en illusion de serverats av andra människor – föräldrar, syskon, lärare, skolkamrater, arbetskamrater osv.

De tror att de saknar människovärde. De tror att de inte kan göra någonting som är rätt eller bra.

Det är en mycket effektiv illusion. Att på det sättet bryta ner en människa så att hon till sist gömmer sig i ett mörkt hörn och tystnar är något som maktgalna sadistiska män och kvinnor ägnat sig åt i många hem och skolor genom historien.

De svaga i samhället – barn, gamla och sjuka m fl – riskerar ständigt att hamna i klorna på allsköns illusionister som vill ta makten över deras liv.

Det är maktens män och ett fåtal maktkvinnor som genom historien skapat de stora illusionerna.

Den romerska freden, Pax Romana, skapades av kejsar Augustus för att undersåtarna skulle hålla sig lugna och förnöjda med det romerska styret. Om några av undersåtarna ändå fick för sig att plädera för självständighet slogs varje sådant försök ned med våld.

Så mycket var den freden värd.

Den stora kommunistiska illusionen skapades för att förslava massorna och ge all makt åt diktatorn i Moskva oavsett om han hette Stalin, Chrusjtjov eller Brezjnev.

Ryssland saknar demokratisk tradition. Kommunistledarna övertog makten från den enväldige tsaren. Förtrycket av den egna befolkningen bestod.

Att Stalin var en skoningslös massmördare vet vi redan.

 Att den lille leende mannen Nikita Chrusjtjov (bilden) som 1964 rodde i Harpsundsekan med Sveriges dåvarande statsminister Tage Erlander också var en massmördare är det färre som känner till.

Den trivsamme ”Krusse” som hade sinne för dramatiska tv-utspel var under mellankrigstiden en regional partichef som till fullo stödde Stalins terrorvälde och beordrade avrättningen av över 55 000 offentliganställda och partifunktionärer i Moskva. Per år.

Den sovjetiska politbyrån hade för vana att dela ut ”avskjutningskvoter” till de regionala particheferna. Chrusjtjov skulle enligt sin kvot avrätta 50 000 ”fiender till staten”, men ville visa sig duktig och mördade därför över 55 000 människor.

Det var på Nikita Chrusjtjovs order som den ryska armén brutalt slog ned upproret i Ungern1956 och det var Chrusjtjov som höll på att störta världen rakt in i ett kärnvapenkrig genom att 1962 placera ut kärnvapenmissiler på det kommunistiska Kuba vilket fick den dåvarande amerikanske presidenten John F Kennedy att hota med fullskaligt krig.

Illusionen om ”den enda sanna vägen” är en av mänsklighetens farligaste fiender.

Banala lösningar på komplicerade problem finns inte.

Den som inte förstår komplexiteten i världen ska heller inte bli politisk ledare.

Är det något som behövs hos världens ledare så är det klokhet, försiktighet, långsiktighet och ödmjukhet.

Att vråla slagord och mörda oskyldiga människor är enkelt.

Att bidra till mänsklighetens överlevnad är något betydligt svårare.

Vi får aldrig göra politik till en del av underhållningsindustrin. Det är inte i en tv-studio eller på twitter man regerar ett land.

Det är heller inte i en kyrka eller i en moské man regerar ett land.

I det östromerska, bysantinska, riket utvecklades en styrelseform som kallas caesaropapism vilket betyder att kejsaren samtidigt är påve och högsta auktoritet både i världsliga och andliga frågor.

Det är en mycket olycklig kombination. Maktutövandet kännetecknas av godtycke eftersom kejsaren närhelst det passar honom kan motivera sina beslut som godkända av en disig nyckfull figur i bakgrunden kallad gud.

Alla ska med i samhällsutvecklingen

Världsliga ting ska handhas av världsliga ledare som kan ställas till svars i domstol för sina handlingar. Det är en viktig princip.

Är det då endast de mest intelligenta människorna som kan regera världen?

Nej, inte alls. Alla ska med.

Det är nödvändigt att människor med olika begåvningar – glöm inte den emotionella och sociala begåvningen – deltar i styrelsearbetet.

Men det blir direkt farligt om de intelligenta människorna ställs utanför samhällsutvecklingen för att de kan genomskåda illusioner och ställa svåra frågor till ledarna.

Endast i den kritiska granskningen, i den ständiga omprövningen, i den realistiska synen på problemen har människan en möjlighet att överleva.

Man kan le åt illusioner så länge man förstår att de är illusioner. Problemen uppstår när människor inte inser att de är inlockade i en illusion och börjar agera i enlighet med illusionsmakarnas direktiv.

I Sverige skulle vi varken kunna skriva, läsa, räkna eller bedriva jordbruk om vi inte fått lära oss det av människor som invandrat söderifrån.

Vid de amerikanska universiteten finns ett talesätt:

Det är ni i Sverige som delar ut Nobelpriset. Det är vi i USA som får Nobelpris.

Utan begåvade judar skulle världen vara en fattig plats eller vad sägs om exemplen Albert Einstein, Sigmund Freud, Baruch Spinoza, Victor Borge, Paul Simon, Art Garfunkel, Bob Dylan, Karl Marx, Franz Kafka, Niels Bohr, Irving Berlin, Groucho Marx, Golda Meir, Simon Wiesenthal, Lauren Bacall, Jerry Seinfeld, Woody Allen, Steven Spielberg, Dustin Hoffman och Jesus från Nasaret?

Samma sak kan sägas om en rad olika folkgrupper. Det fullständigt myllrar av kompetenta och kreativa människor i hela världen. Människor som inte är födda i Sverige, som inte vuxit upp i Sverige och som inte studerar och arbetar i Sverige.

De matematiska kunskaper vi använder för att konstruera byggnader, broar, maskiner och så vidare har sitt ursprung i Sumer, Babylonien, Egypten, Indien, Kina, Persien, Grekland och andra länder.

Europa har alltid lärt sig saker från människor i söder och sydost. Man kan säga att vi européer varit oerhört duktiga på att kopiera kunskap från högkulturerna som utvecklade den.

Illusionen om Europas överlägsenhet är en av världens farligaste illusioner. Den ledde till den hänsynslösa koloniseringen av Sydamerika, Afrika, Nordamerika och stora delar av Asien.

Britter, fransmän, nederländare, italienare, spanjorer, portugiser och andra européer har skapat den ekonomiska ojämlikhet som råder i världen.

Det är Europas fel att människor på andra kontinenter svälter och har miserabla framtidsutsikter. Det var européer som ockuperade länder och stal deras tillgångar.

Det är med andra ord som vanligt.

Den som är redo att lyssna på sanningen ska snart märka att vi dagligen utsätts för små och stora illusioner därför att andra vill styra våra liv i en viss riktning.

När man möter ett politiskt budskap i sociala medier ska man alltid ställa frågan:

Varför vill någon att just jag ska få denna information just nu?

En skeptiker slipper vanligen obehagliga överraskningar.

#1 / / Lars Pedersen:

Ryska trollfabriker är jag inte överbevisad om, men "partiet" är inte svårt att föreställa sig. Det är inte så viktigt att läsa och höra vad de säger, det är mycket viktigare att lyssna på vad de INTE säger. Och det judiska folket, ja även det romska, om några är väl folkgrupper som fått uppleva en ohämmad förföljelse genom århundradena. Utan det judiska folket hade de tekniska prylarna vi använder troligen inte varit så utvecklade, ja tom. cancergåtan är på god väg att lösas av en judisk läkare, bla. Zvi Laron i Tel Aviv; https://fof.se/tidning/2012/3/artikel/tumorens-enorma-sockersug! Ändå förföljs detta folk och hängs ut urskiljningslöst av gravt patologiska fascister än idag. Tack för era läsvärda rader och må bäst!