/ Allmänt /

Mänsklighetens huvudpersoner

Världens befolkning är i dramatisk tillväxt, men de människor som lever i dag utgör ändå bara en liten andel av den samlade mänskligheten.

Population Reference Bureau (PRB) i USA har räknat ut att vi hittills har varit över 107 miljarder människor på jorden.

107 miljarder! Om den siffran stämmer lever i dag endast 6,5 procent av alla människor som någonsin funnits.

En hisnande tanke.

Vilka av alla dessa miljarder människor har varit viktigast för mänsklighetens utveckling?

Det är en fråga som naturligtvis egentligen är omöjlig att besvara och det är en fråga som behöver definieras om den nu ska besvaras.

Tveklöst har krigiska massmördare som Adolf Hitler, Josef Stalin och Pol Pot påverkat mänsklighetens utveckling både räknat i antal människoliv men också i de förskjutningar i maktbalansen mellan olika länder som de orsakat med sina våldshandlingar.

Julius Caesar, Augustus, Trajanus och många av de andra romerska kejsarna förändrade miljontals människors livsvillkor under det romerska imperiet nästan tusenåriga storhetstid.

Härföraren Alexander från Makedonien erövrade i rask takt halva den kända världen och utsåg sig till ledare för tusentals olika folkgrupper från Grekland till Himalaya.

Angler, saxare och normander erövrade de brittiska öarna och orsakade stor förödelse i den befolkning som tidigare tagit sig över havet från det europeiska fastlandet.

De många katolska och bysantinska biskoparna, kardinalerna och munkarna – lierade med kejsarna - lade länge sin invecklade retorik som ett fångstnät över stora delar av Europas själar innan de ifrågasattes av vetenskapsmän och upplysta diktare.

Muhammeds krigiska ryttararméer från Mekka och Medina svepte från 700-talet fram över Maghreb (Nordafrika), södra Spanien och Mellanöstern och spred under cirka 500 år sin nya religion islam till folk i alla väderstreck innan de stoppades av en stor krigshär som stormade in från öster – mongolerna – och av allierade kristna styrkor som drev ut dem från Iberiska halvön.

Och så vidare. Krig, död och lidande har till del präglat mänsklighetens utveckling. Kampen om resurserna och utvecklandet av nya mer sofistikerade förintelsevapen tycks aldrig ta slut.

Men den fråga vi vill besvara i den här texten handlar inte om krigsherrar.

Frågan här är istället vilka människor som genom historien påverkat människornas liv i positiv mening – de som predikat kärlek och vänskap, de som funnit botemedel mot svåra sjukdomar, de som gjort stora vetenskapliga upptäckter, de som med sin konst och filosofi lärt oss se och förstå varandra och vår omvärld lite bättre.

Inte sällan har det krävts en hel del mod och envishet för att nå fram med viktiga budskap inom forskningen, konsten, religionen, politiken och inom andra för människorna viktiga discipliner.

Inte sällan har upplysningens män och kvinnor berättat sanningen med risk för eget liv.

Inte sällan har människor utifrån besvärliga personliga livsförutsättningar lyckats sprida nya insikter till människorna.

Den här texten handlar om författare, poeter, tonsättare, konstnärer, läkare, forskare, politiska ledare, filosofer, religiösa predikanter, uppfinnare, medborgarrättskämpar och andra som med sin livsgärning för alltid förändrat mänsklighetens stormiga resa genom universum.

De stora tänkarna men också de stora medkännarna och de djärva förnyarna.

De som fått oss att passera barriärer och upptäcka nya sanningar.

Denna text handlar samtidigt endast om de offentligt kända personerna i historien som valt att viga sina liv åt goda betydelsefulla livsgärningar.

Utöver dessa har det naturligtvis existerat miljontals andra som utan önskan om ryktbarhet i det lilla formatet spridit kärlek och omtanke bland människorna.

De lite drygt 200 personer som presenteras i listform här är till övervägande delen män eftersom män under flera tusen år var de som hade de bästa livsförutsättningarna – inte minst ekonomiskt och politiskt - att göra stora vetenskapliga upptäckter och att skapa stor konst.

Den som strävar hela livet som slav har små möjligheter att öppna nya horisonter för mänskligheten. Men till och med människor med så urusla förutsättningar har faktiskt skapat förändring i stor skala – till exempel bluesmusiken från den amerikanska södern.

Först på 1800- och 1900-talet gör kvinnorna entré på allvar i världshistorien.

Men det finns lysande undantag, exempelvis den svenska katolska ordensgrundaren Birgitta Birgersdotter från Finsta i Roslagen som var verksam på 1300-talet.

Listan innehåller nästan endast namn från den västerländska kultursfären, men personer från Asien med stort världsinflytande, som Zarathustra, Kon-Fu-Tse, Lao Tze, Siddharta Gautama och andra, finns givetvis med.

Det första namnet på listan förvånar säkert många.

Det står där som en illustration till att hela den ”ursprungliga” europeiska kulturen i mångt och mycket har sumerer, akkader, babylonier och andra folk i den tidiga Mellanöstern att tacka för sin filosofi och sin litteratur.

Man ska inte tala om de gamla grekerna. Man ska tala om de gamla sumererna.

Ett exempel bland många: Pythagoras sats var redan ungefär 1 000 år gammal och kom från södra Mesopotamien när han ”uppfann” den (på nytt).

Sin-leqi-unninni var den skrivare som nedtecknade den äldsta nu kända versionen av det väldiga sumeriska Gilgamesh-eposet som fick så stor betydelse för västerländsk kultur genom tillkomsten av den judiska och kristna Bibelns berättelser.

Det var också från dessa trakter i nuvarande södra Irak som judendomens, kristendomens och islams urfader Abraham sägs ha utvandrat med sin familj och då närmare bestämt från staden Ur i dåvarande Kaldéen.

Det är fullt naturligt att historien utvecklade sig på det sättet. Det goda klimatet, de bördiga jordarna, tillgången till friskt vatten och de många handelsvägarna som genomkorsade området gjorde tvåflodslandet Mesopotamien till ett tidigt centrum för mänskliga högkulturer.

Länder som i dag heter Iran, Irak, Indien, Pakistan, Afghanistan, Jordanien, Syrien, Israel, Libanon, Armenien, Turkiet, Saudiarabien och Egypten hörde kulturellt samman för 3000-4000 år sedan. Varor, ny kunskap och filosofiska och religiösa idéer vandrade fritt mellan människorna som levde och rörde sig här.

Den västerländska kulturen med sin vetenskap, sin bildning och sina religioner har sina rötter i Mellanöstern.

Listan nedan är mitt personliga urval.

Jag har fått välja bort en lång rad människor som egentligen också borde ha varit med, men då hade vi fått en alldeles för lång text som inte passar för en blogg.

Syftet med listan är förstås att uppmuntra läsaren till egna studier i de konstnärliga, filosofiska, politiska och vetenskapliga verk vars upphovsmän och upphovskvinnor presenteras här.

Se listan som en inspirationslista.

I flera fall är det svårt att placera personerna i ett århundrade eftersom de verkat i två århundraden. Sådana tidsbestämningar är inte viktiga utan ska endast ses som allmän tidsorientering.

Det viktiga är livsgärningarna.

Av naturliga skäl domineras listan av personer från de senaste århundradena eftersom det är om dessa personer vi har bäst information genom skriftliga källor.

Det har med säkerhet funnits många människor under tidigare sekler som utan tvekan förtjänat plats på en lista av denna typ.

Vad vet vi om de alldeles vanliga människor som levde för 10 000 år sedan? Ingenting, absolut ingenting. Trots att flera av dem säkert haft avgörande betydelse när det gäller jordbrukets framväxt, bildandet av stadsstater och utvecklingen av matematik, intelligenta redskap och skriftspråk.

Vi måste alltid undvika misstaget att upphöja vår egen tid till den mest framstående i historien. Dels är det alltid segrarna som skriver historien, dels var det inte möjligt att bevara kunskap innan människorna för bara några tusen år sedan började använda bokstäver och siffror.

Visserligen fanns muntligt traderade berättelser – de fantastiska historierna om det trojanska kriget och Odysseus´irrfärder som tillskrivs Homeros är sådana – men de allra flesta av dessa har troligen gått förlorade för eftervärlden.

Vad hette han, hon eller de som uppfann hjulet? Vilka var de människor som först lärde sig behärska elden? Vad hette de människor som målade fantastiska målningar i Altamira- och Lascaux-grottorna? Vem eller vilka var det som först tämjde vildhästarna och vildoxarna? Vad hette han eller hon som upptäckte att man själv kunde odla spannmål istället för att samla in vilda växter? Vad hette de djärva storviltjägare som gick från Sibirien över tundran i Beringia och bosatte sig på den väldiga kontinent vi i dag kallar Amerika?

Vi vet egentligen väldigt lite om mänsklighetens stora gestalter, men det vi vet kan vi i all ödmjukhet redovisa i hopp om att sprida lite kunskap och inspirera till fortsatta studier.

Att färdigställa denna lista har givetvis krävt en lång rad olika ställningstaganden.  

Så är det nu en gång för alla med oss människor att vi väljer vad vi betonar och vad vi låter vara kvar i skuggorna.

Temat är livsvisdom, fred, kärlek, upplysning och intellektuell frihet. Här är listan:

3 200-1 000 ÅR SEDAN

 Sin-leqi-unninni, babylonsk skrivare, Gilgamesh-eposet

Zarathustra, persisk religionsgrundare och filosof (zoroastrismen)

Kon Fu Tse, kines, konfucianismens grundare

Lao Tze, kines, taoismens grundare

Siddharta Gautama, nepales, buddhismens grundare

Herakleitos, grekisk filosof

Sokrates, grekisk filosof

Platon, grekisk filosof

Aristoteles, grekisk filosof och vetenskapsman

Sapfo, grekisk diktare från ön Lesbos

Homeros, grekisk diktare, Iliaden och Odysséen, oklar historicitet

Sofokles, grekisk dramatiker (Antigone, kung Oidipus mm)

Hippokrates, grekisk läkare

Horatius, romersk diktare och litteraturvetare

Marcus Tullius Cicero, romersk politiker och författare

Plotinos, egyptisk-grekisk religionsfilosof

Johannes döparen, judisk religionsfilosof

Maria från Nasaret, judinna, Jesu moder

Jesus från Nasaret, jude, kristendomens grundare

Saulus från Tarsus (Paulus), judisk-romersk kristen missionär

Josef ben Matitjahu (Josefus), judisk historiker

Publius (eller Gaius) Cornelius Tacitus, romersk historiker

Bjarni Herjólfsson, isländsk upptäcktsresande (Nordamerika ca år 986)

Leifr Eiríksson, isländsk upptäcksresande (Nordamerika ca år 1000)

Torfinnr Karlsefni, isländsk upptäcktsresande (Nordamerika ca år 1010)

1200-TALET

Snorri Sturluson, isländsk författare, Den yngre Eddan

Johannes Eckhart, ”Mäster Eckhart”, tysk kristen filosof och teolog

Marco Polo, venetiansk upptäcktsresande

1300-TALET

Dante Alighieri, florentinsk diktare och språkförnyare

Francesco Petrarca, toscansk diktare, humanismens grundare

Birgitta Birgersdotter, svensk katolsk ordens- och klostergrundare

1400-TALET

 Leonardo da Vinci, toscansk vetenskapsman och konstnär

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, toscansk konstnär

Vasco da Gama, portugisk upptäcktsresande (sjövägen till Indien)

Nicola Macchiavelli, florentinsk författare och filosof (Fursten)

Johannes Gutenberg, tysk boktryckare

1500-TALET

Raffaello Sanzio da Urbino (Rafael), konstnär från Urbino i Marche

Giordano Bruno, neapoletansk filosof

William Shakespeare, brittisk dramatiker och diktare

Juan de Yepes (Johannes av korset), kristen mystiker från Avila i Kastilien

Miguel de Cervantes Saavedra, författare från Alcala de Henares (Don Quijote)

Mikolaj Kopernik (Nicolaus Copernicus), polsk astronom (heliocentriska världsbilden)

 Galileo Galilei, florentinsk astronom

Johannes Kepler, tysk astronom

John Donne, brittisk domprost och diktare

1600-TALET

Antonio Vivaldi, venetiansk kompositör

Johann Sebastian Bach, tysk kompositör

Rembrandt van Rijn, nederländsk konstnär

Johannes Vermeer, nederländsk konstnär

René Descartes, fransk filosof

Kristina Alexandra Vasa (Drottning Kristina), svensk drottning

Baruch Spinoza, portugisisk-nederländsk filosof

Jonathan Swift, irländsk författare och debattör

Isaac Newton, brittisk naturvetare och matematiker

1700-TALET

Francois Voltaire, fransk filosof och författare

Denis Diderot, fransk filosof och författare

 Carl Michael Bellman, svensk diktare och kompositör

Wolfgang Amadeus Mozart, österrikisk kompositör

Ludwig van Beethoven, tysk kompositör

Carl von Linné, svensk botaniker

Johann Wolfgang Goethe, tysk författare och diktare

Immanuel Kant, tysk filosof

Benjamin Franklin, amerikansk politiker och vetenskapsman

Thomas Jefferson, amerikansk politiker och filosof

James Watt, brittisk uppfinnare (ångmaskinen)

1800-TALET

Franz Schubert, österrikisk kompositör

Frederic Chopin, polsk kompositör

Jane Austen, brittisk författare

Erik Johan Stagnelius, svensk diktare

Henry David Thoreau, amerikansk författare

Florence Nightingale, brittisk sjuksköterska

William Turner, brittisk konstnär

Henri Toulouse-Lautrec, fransk konstnär

Vincent van Gogh, nederländsk konstnär

Edvard Munch, norsk konstnär

Henri Matisse, fransk konstnär

 Mary Shelley, brittisk författare

Charles Darwin, brittisk biolog, zoolog, forskare mm (Om arternas uppkomst)

Teodor Józef Konrad Korzeniowski (”Joseph Conrad”), ukrainsk-brittiskförfattare  (Mörkrets hjärta mm).

Arthur Schopenauer, tysk filosof (Världen som vilja och föreställning mm)       

Friedrich Nietzsche, tysk filosof (Så talade Zarathustra mm)

Honoré de Balzac, fransk författare

Gustave Flaubert, fransk författare

Emile Zola, fransk författare

Charles Baudelaire, fransk diktare

Edgar Allan Poe, amerikansk diktare och novellist

Samuel Langhorne Clemens (Mark Twain), amerikansk författare

Tȟatȟáŋka Íyotake (Sitting Bull), amerikansk lakotahövding och frihetskämpe

Maȟpíya Lúta (Red Cloud), amerikansk lakotahövding och frihetskämpe

Charles Dickens, brittisk författare

Sören Kierkegaard, dansk filosof

HC Andersen, dansk författare

Henrik Ibsen, norsk dramatiker

Fredrika Bremer, svensk kvinnorättskämpe

August Strindberg, svensk författare, diktare och dramatiker

Fjodor Dostojevskij, rysk författare och filosof

Anton Tjechov, rysk dramatiker

Lev Tolstoj, rysk författare och filosof

Emmeline Pankhurst, brittisk kvinnorättskämpe

Karl Marx, tysk filosof och nationalekonom

Rudyard Kipling, brittisk författare

Oscar Wilde, irländsk författare

Robert Louis Stevenson, skotsk författare

Selma Lagerlöf, svensk författare

Wilhelm Röntgen, tysk fysiker

 Claude Monet, fransk konstnär (bilden visar hans målning La Gare Saint-Lazare)

Jonas Wenström, svensk uppfinnare

Alexander Graham Bell, amerikansk uppfinnare (telefonen)

Elizabeth Blackwell, brittisk-amerikansk läkare

Louis Pasteur, fransk kemist och biolog (rabies- och mjältbrandsvaccin, pastörisering mm)

1900-TALET

Margaret Higgins Sanger, amerikansk sköterska och sexualupplysare

Emily Davison, brittisk kvinnorättskämpe

Amelia Earhart, amerikansk pilot

Orville och Wilbur Wright, amerikanska flygpionjärer

Nikola Tesla, serbisk-amerikansk uppfinnare (radioteknik)

Thomas Alva Edison, amerikansk uppfinnare (glödlampan)

Samuel Morse, amerikansk konstnär och uppfinnare (Morse-alfabetet)

Niels Bohr, dansk atomfysiker

Max Planck, tysk kvantfysiker

Roald Amundsen, norsk polarforskare

Albert Schweitzer, tysk-fransk läkare, filosof och författare

Martin Buber, judisk filosof

Ludwig Wittgenstein, österrikisk-brittisk filosof

Sigmund Freud, tjeckisk-österrikisk läkare och neurolog (”psykoanalysens fader”)

Carl-Gustav Jung, schweizisk psykiater

Marcel Proust, fransk författare (På spaning efter den tid som flytt)

Herman Hesse, tysk författare (Glaspärlespelet, Siddharta mm)

Thomas Stearns Eliot, amerikansk-brittisk diktare (Det öde landet mm)

James Joyce, irländsk författare (Ulysses mm)

Samuel Beckett, irländsk författare och dramatiker (I väntan på Godot mm)

George Bernard Shaw, irländsk författare och dramatiker

Robert Johnson, amerikansk musiker

Alan Lomax, amerikansk musikforskare

Bertrand Russell, brittisk filosof

Alexander Fleming, skotsk forskare, (penicillin)

Albert Calmette, fransk forskare, (tbc-vaccin)

Franz Kafka, tjeckisk-judisk författare

Albert Camus, fransk-algerisk författare och filosof

Jean Paul Sartre, fransk författare och filosof

Simone de Beauvoir, fransk författare, filosof och feminist

Bertolt Brecht, tysk dramatiker

Marlene Dietrich, tysk-amerikansk sångare och skådespelare

Rainer Maria Rilke, tysk diktare (Duino-elegierna mm)

Edith Södergran, finlandssvensk diktare

Pablo Picasso, spansk konstnär

 Marie Curie, polsk-fransk kemist och fysiker, radioaktivitet

Jane Goodall, brittisk primatolog (schimpanser i Tanzania)

Albert Einstein, tysk fysiker (rumtiden mm)

John Maynard Keynes, brittisk nationalekonom och filosof

Alberto Giacometti, schweizisk-fransk konstnär

Winston Churchill, brittisk politiker och författare

Claus Philipp Maria Schenk von Stauffenberg, tysk general och attentatsman

Anne Frank, nederländsk-judisk författare

Martin Luther King, amerikansk medborgarrättsledare

 Rosa Parks, amerikansk medborgarrättskämpe

Mahatma Gandhi, indisk medborgarrättsledare (icke-våldsprincipen)

Nelson Mandela, sydafrikansk medborgarrättsledare

Benazir Bhutto, pakistansk politiker

Louis Leakey, kenyansk-brittisk antropolog (människans ursprung)

Dian Fossey, amerikansk primatolog (gorillor i Rwanda)

Tenzing Norgay, nepalesisk bergsbestigare (Mount Everest)

Edmund Hilary, nyzeeländsk bergsbestigare (Mount Everest)

Elise Ottesen-Jensen, norsk-svensk journalist och sexualupplysare

Amelia Boynton Robinson, amerikansk medborgarrättsledare

Linus Pauling, amerikansk kemist, molekylärbiologi, DNA, kärnvapenmotståndare

Rosalind Franklin, brittisk kemist, DNA

James Watson, brittisk kemist, DNA

Francis Crick, brittisk kemist, DNA

Maurice Wilkins, nyzeeländsk fysiker och molekylärbiolog, DNA

Claude Levi-Strauss, fransk-judisk antropolog

Eli Wiesel, rumänsk-judisk författare som överlevde Auschwitz

Andrej Sacharov, rysk kärnfysiker och människorättskämpe

Stephen Hawking, brittisk fysiker och astronom

Frank Lloyd Wright, amerikansk arkitekt

Wallace Stevens, amerikansk diktare

Sylvia Plath, amerikansk diktare

Jackson Pollock, amerikansk konstnär

Neil Armstrong, amerikansk astronaut (första människan på månen)

Edwin ”Buzz” Aldrin, amerikansk astronaut (andra människan på månen)

Jurij Gagarin, sovjetisk kosmonaut (första människan i rymden)

Christiaan Barnard, sydafrikansk läkare (första hjärttransplantationen)

Oskar Schindler, tjeckisk-tysk industriledare (räddade judar undan nazismen)

Simon Wiesenthal, judisk ukrainsk-österrikisk nazistjägare

Stig Dagerman, svensk författare

Gunnar Ekelöf, svensk diktare

Tomas Tranströmer, svensk diktare

Astrid Lindgren, svensk författare

Lennart Nilsson, svensk medicinsk fotograf

Malala Yousafzai, pakistansk kvinnorättsledare

Peter Higgs, brittisk kvantfysiker (Higgs-partikeln)

Edwin Hubble, amerikansk astronom (Hubble-teleskopet)

 Anjezë Gonxhe Bojaxhiu ”Moder Teresa”, albansk-indisk nunna

Alexander Solsjenitsyn, rysk författare (Gulag-arkipelagen mm)

Dag Hammarskjöld, svensk diplomat och religionsfilosof

Raoul Wallenberg, svensk diplomat

Vladimir Majakovskij, rysk diktare

Paul Anczel ”Paul Celan”, judisk-rumänsk tyskspråkig diktare

 Alan Turing, brittisk matematiker, Bletchley Park (dekryptering)

John Lennon, brittisk musiker och fredsaktivist

Robert Zimmerman ”Bob Dylan”, judisk-amerikansk musiker

Paul Simon, judisk-amerikansk musiker

Bruce Springsteen, amerikansk musiker

Leonard Cohen, judisk-kanadensisk musiker och diktare

Bob Woodward, amerikansk journalist (Watergate-skandalen)

Carl Bernstein, amerikansk journalist (Watergate-skandalen)

Alfred Hitchcock, brittisk filmregissör

Francis Ford Coppola, amerikansk filmregissör

Akira Kurosawa, japansk filmregissör

Ingmar Bergman, svensk filmregissör

Charlie Chaplin, brittisk regissör och skådespelare

Stanley Kubrick, amerikansk filmregissör

Orson Welles, amerikansk filmregissör och skådespelare

Andrej Tarkovskij, rysk filmregissör

Federico Fellini, italiensk filmregissör

Rainer Werner Fassbinder, tysk filmregissör

Mark Strand, amerikansk diktare

Robert Capa, ungersk-amerikansk krigsfotograf

Hans-Günter Wallraff, tysk journalist och författare

Tess Asplund, svensk nazistmotståndare

William  Henry ”Bill” Gates III, amerikansk datapionjär

Svante Pääbo, svensk biolog (evolutionär genetik)

Yuval Noah Harari, israelisk historiker (Sapiens)

Thomas Piketty, fransk nationalekonom (Kapitalet i 21:a århundradet)

Ai Wei Wei, kinesisk konstnär och medborgarrättskämpe

Peter Nilson, svensk astronom och författare

Stephen Fry, brittisk skådespelare, författare och upplysningsman