/ Allmänt /

Lee Harvey Oswald dödade inte Kennedy 1 (2).

 Nu i oktober 2017 när de amerikanska underrättelsetjänsterna CIA och FBI vägrar offentliggöra de hemliga dokument som kan avslöja Kennedys mördare så finns det anledning att fråga sig varför.

Om det var en ensam galning som utförde mordet, dvs den utpekade ”kommunisten” Lee Harvey Oswald, så finns det inget motiv att dölja dokumenten.

Vi utgår således från att sanningen är en annan och att den inte får komma ut till den amerikanska allmänheten.

Varför är det viktigt? Det är viktigt därför att sanningen alltid är viktig. I fallet med Kennedymordet, Palmemordet och alla andra stora – och små – händelser som inträffar och passerar genom vår historia är det viktigt att reda ut vad som är sant och falskt.

Vi medborgare ska aldrig nöja oss med halvsanningar eller rena lögner som är uppdiktade för att skydda dem som egentligen är skyldiga till brotten.

Det betyder inte att vi ska bli rättshaverister som ser konspirationer överallt. Det är istället viktigt att lugnt och sakligt kritiskt granska de bilder som presenteras för oss. 

Historien om ”Kennedymördaren Lee Harvey Oswald” är faktiskt osann.

Han var inte ens kommunist.

Om Oswald var något så var han en psykiskt sjuk, våldsbenägen, vapenintresserad och uppenbarligen lättpåverkad man som rörde sig i högerextrema kretsar.

För att dölja sina egentliga syften spred han ryktet att han var marxist och läste marxistisk litteratur - ett påstående som med kraft tillbakavisades av hans närmaste vän.

Så vad var det som egentligen hände den där soliga dagen i Dallas för 54 år sedan?

USA:s president John F Kennedy sköts till döds när han tillsammans med sin hustru Jacqueline Jackie” Kennedy färdades i baksätet på en öppen Limousine, en Lincoln Continental Convertible, på Elm Street vid Dealey Plaza i Dallas klockan 12.30 fredagen den 22 november 1963.

Det finns mängder av konspirationsteorier som vuxit fram om presidentmordet i Dallas.

Låt oss strunta i dem.

Låt oss istället detaljerat studera den tekniska bevisning och de vittnesmål som finns från själva händelsen.

 När man gör det så upptäcker man ganska snabbt att den utpekade Lee Harvey Oswald (bilden) visserligen med hög sannolikhet var inblandad i mordkomplotten men att han inte var Kennedys mördare.

Hur kan jag då påstå det?

Följande fakta bevisar mitt påstående:

Samtidigt som två skott avlossades bakifrån mot presidentens bil från det östra fönstret på sjätte våningen i Texas Schoolbook Depositary Building (TSDB) i Dallas – det skolbokslager där Oswald var anställd sedan en dryg månad tillbaka – så befann sig Lee Harvey Oswald på första våningen i byggnaden.

Carolyn Arnold, skolbokslagrets vice VD:s sekreterare, vittnade att hon gick ut för att se presidentkortegen cirka klockan 12.30 och att hon då såg Lee Harvey Oswald i hallen på första våningen endast sekunder före attentatet.

Det är inget konstigt med det. Oswald befann sig på första våningen när skytten på sjätte våningen avlossade sina skott.

Det konstiga är att polisen envist hävdade att Oswald var Kennedys mördare.

90 sekunder efter skotten rusade polisen Marrion Baker tillsammans med Oswalds chef Roy S Truly in i skolbokslagret och stötte då på Lee Harvey Oswald som, eftersom det var lunchtid, satt i lunchrummet på andra våningen.

Polisen lät Oswald passera eftersom Truly berättade att han var en anställd på lagret. Enligt Roy S Truly verkade Oswald varken nervös eller andfådd utan närmast överrumplad av att se en polis komma inspringande med sitt tjänstevapen i handen.

Att Oswald 90 sekunder efter att ha skjutit mot presidenten från sjätte våningen skulle ha hunnit ta sig ned till andra våningen utan att ens vara rädd att bli avslöjad, uppjagad av adrenalinpåslaget eller andfådd av språngmarschen är givetvis en helt ologisk tanke.

Sådana iskalla atleter finns bara i fantasin. I verkligheten är Oswald oskyldig till mordet.

Men, säger nu vän av ordning, är det inte bevisat att kulor från det gevär som Oswald ägde påträffades i presidentbilen?

Jo, det är troligen bevisat. Det är faktiskt fortfarande inte bevisat bortom allt rimligt tvivel att kulorna som påträffades i bilen verkligen avlossats från Oswalds gevär.

Men låt oss anta att så är fallet.

Geväret som hittades av polisen vid fönstret på sjätte våningen tillhörde Lee Harvey Oswald och delar av ett handavtryck från Oswald fanns därför på vapnet.

Kulan som skadade Kennedy och Texas-guvernören John Connally - som satt framför Kennedy i den öppna limousinen - ska då ha varit avfyrade från det aktuella geväret.

Kulfragment från två kulor i presidentens limousine sägs stämma vapentekniskt med Carcano-geväret som polisen hittade vid fönstret på sjätte våningen i byggnaden.

Det begagnade gevär som Lee Harvey Oswald under falskt namn köpt på postorder för 30 dollar i mars 1963.

Fibrer från den skjorta som Oswald bar vid gripandet hittades på vapnet.  Dessutom fanns fingeravtryck från Oswald på en papperspåse intill vapnet och på två kartonger.

Bevisningen mot Oswald tycks alltså överväldigande.

Att Lee Harvey Oswald ägde vapnet och därför hade lämnat avtryck och textilfibrer på vapnet och burit vapnet i en papperspåse till sin arbetsplats på morddagens morgon är redan klarlagt.

Men det bevisar naturligtvis inte att det var han som stod i fönstret på sjätte våningen och sköt mot president Kennedy.

Att Oswalds fingeravtryck fanns på kartongerna på sjätte våningen är inte heller särskilt förvånande. I hans jobb på TSBD ingick nämligen att hantera kartongerna på sjätte våningen. Det var en av hans dagliga uppgifter.

 Endast ett av fingeravtrycken på kartongerna kunde tidsmässigt knytas till tiden för mordet, men den tekniska undersökningen kunde bara begränsa tidsrymden till tre dagar omkring den 22 november 1963.

Fingeravtrycken kunde alltså ha hamnat på kartongerna en annan dag än 22 november, dvs onsdagen den 20 eller torsdagen den 21 november.

Ett vittne, Howard Brennan, berättade för polisen att han sett en man i det aktuella fönstret några minuter innan presidentens bil anlände till Dealey Plaza och att han en stund senare hörde ett skott från fönstret.

När han tittade upp såg han mannen avlossa ytterligare ett skott mot presidenten. Brennan beskrev mannen han sett i fönstret för Dallas-polisen som gick ut med ett signalement på skytten.

Signalementet stämde inte in på Lee Harvey Oswald. Mannen såg inte ut som Oswald och bar inte samma kläder som Oswald bar på morddagen.

Hur hänger det här ihop egentligen?

Svaret är med stor sannolikhet mycket enkelt. Lee Harvey Oswald befann sig i utkanten av den grupp som mördade Kennedy. Hans uppgift på morddagen var att leverera sitt gevär till skytten i fönstret.

Vad han själv inte insåg – han var nämligen psykiskt sjuk – var att han därmed riskerade att bli dömd för mordet.

Han kallade sig själv en ”patsy” (syndabock) när medierna frågade honom om han mördat Kennedy.

 Han nekade till alla mordanklagelser men längre än så kom inte saken eftersom Oswald, av okänd anledning, sköts till döds av nattklubbsägaren Jacob ”Jack Ruby” Rubinstein (bilden) den 24 november 1963, dvs två dagar efter mordet.

Vad var det då för grupp människor som låg bakom Kennedymordet?

Det återkommer vi till i del 2 av denna berättelse.

Lee Harvey Oswald hamnade i problem som ung och skolkade ofta från skolan. Vid ett tillfälle, vid 12 års ålder, ska han ha slagit sin mor och hotat sin halvbror Johns fru med en kniv.

Oswald hamnade i en ungdomsvårdsskola och psykiatrikern som behandlade honom beskrev Oswald som en ung man som levde i en fantasivärld som handlade om makt och omnipotens, ett sätt att försöka kompensera de tillkortakommanden och frustrationer han upplevde i sitt liv.

Psykiatrikern menade att Oswald led av en schizoid personlighetsstörning som pendlade mellan passiva och aggressiva tendenser och förordade fortsatt behandling.

I modernt språkbruk skulle vi förmodligen säga att Oswald led av schizofreni.

Lee Harvey Oswalds mor flyttade runt mycket med sina barn. När Oswald var 17 år hade han bott på 22 olika adresser i New Orleans, New York och Dallas och gått i 12 olika skolor.

Den schizoida personlighetsstörningen gjorde Oswald till en svårfångad gestalt. I skolan var han bäst i klassen i läsning men sämst i klassen i stavning. Han var tillbakadragen men kunde få vredesutbrott. När han var 15 år kallade han sig marxist och hävdade att han läste socialistisk litteratur. Hans klasskamrat och närmaste vän Edward Voebel avfärdade det som struntprat och förklarade att Oswald i själva verket endast läste ”kioskskräp”.

Under sin militärtjänstgöring bestraffades Oswald flera gånger för sitt beteende. Han sköt sig själv i armbågen av misstag med en revolver han skaffat sig illegalt, han slogs med en sergeant och han avlossade utan förvarning ett skott med sitt skarpladdade gevär när han hade vakttjänstgöring.

Om vi nu utgår ifrån att Lee Harvey Oswald var oskyldig till mordet (men inblandad i komplotten som leverantör av geväret) så infinner sig frågan vem eller vilka som var de verkliga mördarna?

Till att börja med behöver vi fastställa hur mordet gick till.

Klart är att två skott avlossades mot presidentbilen av en okänd skytt på 60-80 meters avstånd från fönstret på sjätte våningen i Texas Schoolbook Depositary.

- Ett av skotten missade.

- Ett av skotten träffade president Kennedy i nacken, passerade genom halsen och orsakade skadorna (bl a en punkterad lunga) på guvernör John Connally som satt snett framför och något lägre än Kennedy i bilen.

Men det var inte något av dessa skott som mördade John F Kennedy.

Det direkt dödande skottet – det tredje skottet - avlossades några sekunder efter det andra skottet från ungefär 30 meters avstånd snett framifrån och träffade Kennedy på högra delen av ansiktet och fortsatte genom skallen och ut genom bakhuvudet på vänster sida där det orsakade ofantlig skada.

Kennedys huvud kastades alltså snett bakåt till vänster eftersom skottet avlossades snett framifrån.

Skallfragment, hjärnsubstans och blod stänkte ut snett bakåt på bilen, på gatan och på den polisman som åkte på sin motorcykel snett bakom presidentbilen.

Det direkt dödande skottet kan med andra ord inte ha avlossats från sjätte våningen i Texas Schoolbook Depositary eftersom byggnaden stod bakom presidentbilen.

Det direkt dödande skottet avlossades av en okänd skytt som befann sig på den skogsbeklädda gräskullen Grassy Knoll direkt norr om Elm Street. På den kullen fanns med hög sannolikhet minst två skyttar.

Det finns flera ögonvittnesskildringar och flera filmer och bilder som bevisar det påståendet.

 Vittnet Sam Holland (bilden) och hans fem kollegor arbetade vid järnvägsbolaget i Dallas. De hade lunchrast och stod på en järnvägsbro väster om mordplatsen.

De såg skytten, hörde skottet och såg rök komma ut från en plats bakom ett trästaket på Grassy Knoll. Det var det skottet som dödade John F Kennedy.

Direkt efter mordet sprang Sam Holland och hans vänner ned från järnvägsbron och fram till positionen bakom trästaketet där skytten stått och skjutit. Skytten var försvunnen men de såg hans fotavtryck i leran.

Sam Holland berättade för Dallaspolisen om sina iakttagelser direkt på morddagen och kallades sedan att vittna inför den statliga Warrenkommissionen. Han berättade samma sak där.

Det stod en person och avlossade ett skott mot president Kennedys bil bakom staketet. Det var, enligt Holland och hans vänner, det tredje skottet – det direkt dödande skottet som träffade Kennedys huvud.

-        Det är ingen som helst tvekan om att skottet avlossades från platsen bakom staketet. Det var där skytten stod som sköt ihjäl presidenten. Den uppfattningen kommer jag alltid att ha, förklarade Sam Holland i en tv-intervju något år senare.

Han såg hur Kennedys huvud kastades bakåt och till vänster av skottet varpå presidenten sjönk ihop.

Warrenkommissionen refererade endast en mycket liten del av Sam Hollands vittnesmål och använde det – märkligt nog – som ett bevis för att inget skott hade avlossats från platsen bakom staketet där Holland och hans vänner sett och hört skottet avlossas.

Warrenkommissionen, som tillsattes av Kennedys efterträdare Lyndon B Johnson, lämnade sin slutrapport 27 september 1964. Den hävdade att Oswald ensam var ansvarig för mordet.

-        Warrenkommissionen skrev det som de ville att världen skulle tro om mordet. De ville att världen skulle tro att Oswald var den ensamme mördaren. Det är fel. Det avlossades även skott från den position bakom staketet som vi såg. Jag var där, jag var trots allt ett ögonvittne till händelsen, säger Sam Holland.

I tv-reportaget konstateras att Sam Holland och hans kollegor förmodligen hade den bästa vittnespositionen av alla de 600 vittnen som befann sig på Dealey Plaza den dagen. De kunde nämligen tydligt se vad som hände på Grassy Knoll  samtidigt som de såg presidentkortegen åka emot dem på Elm Street.

Och de var således inte ensamma om att med sina egna ögon se att skott avlossades från Grassy Knoll.

Totalt hade 38 vittnen samma uppfattning. De hörde och såg skotten från Grassy Knoll.

Med modern digital teknik har det gått att analysera varje bildruta från händelsen och en bild som då framträtt är den som visas ovan i inledningen av denna text. Bilden är hämtad från den film som togs på morddagen i Dallas av amatörfotografen och ögonvittnet Orvile Nix.

Skytten på bilden står bakom ett staket på Grassy Knoll.

Att den stillsamme och allvarlige äldre mannen Sam Holland, anställd som mellanchef vid järnvägsbolaget i Dallas, skulle ha ljugit om sina iakttagelser betraktar vi som uteslutet.

Det mest fantastiska med Kennedymordet är som sagt att det finns förevigat på flera filmer och fotografier.

Omkring 600 vittnen befann sig vid Dealey Plaza för att se presidenten och hans hustru Jackie Kennedy åka förbi i kortegen genom Dallas.

Många av dessa vittnen hade naturligtvis både filmkameror och stillbildskameror med sig för att föreviga detta historiska ögonblick.

Abraham Zapruder (bilden) var den 58-årige klädhandlare som ställt sig på en ungefär en meter hög betongpelare på Grassy Knoll direkt norr om Elm Street för att filma presidentens kortege genom Dallas.

Zapruder arbetade på fjärde våningen i Dal-Tex Building vid Houston Street mittemot Texas Schoolbook Depositary. Han, som var demokrat och beundrade Kennedy, hade först tänkt filma presidentbesöket i Dallas men ångrade sig eftersom det regnade den morgonen.

Abraham Zapruder kom därför till arbetet utan kamera, men hans assistent menade att han skulle åka hem och hämta kameran eftersom vädret hade klarnat upp. Zapruder gjorde det och gick vid lunchtid ut för att filma kortegen med sin vid tillfället toppmoderna kamera, en 8 mm Bell & Howell Zoomatic Director Series Model 414 PD.

Zapruders film, som är det viktigaste bildmaterialet från händelsen, fångade 26,6 sekunder av presidentkortegen på 486 filmrutor Kodak Kodachrome II-film och då bland annat det dödliga skottet mot president Kennedys huvud när limousinen passerade i stort sett rakt framför Zapruder på ungefär 20 meters avstånd.

Abraham Zapruder utgick ifrån att det dödande skottet avlossats från en position bakom honom på ”Grassy Knoll” eftersom Kennedys huvud kastades bakåt av skottet och för att kulans blodiga ingångshål syntes på den främre högre sidan av Kennedys huvud. Abraham Zapruder gjorde antagandet också därför att poliserna direkt efter skotten rusade mot kullen bakom Zapruder.

Secret Service-agenten Maxwell D Phillips som pratade med Zapruder efter händelsen skickade ett handskrivet PM till sin chef James Rowley där han berättade att ”enligt Mr Zapruder befann sig gärningsmannen bakom Mr Zapruder”.

När Abraham Zapruder förhördes av Warrenkommissionen var han dock mer osäker och sade sig inte kunna avgöra varifrån skotten avlossats. Trycket var hårt på vittnena att ansluta sig till den officiella versionen – alla skott sköts från skolbokslagret bakom presidentbilen och det var Oswald som sköt alla skott.

På en ny digitaliserad version av Zapruder-filmen från 2013 syns det tydligt att skottet som träffar Kennedy i huvudet avlossas snett framifrån (filmruta 312-313). Det är ingen tvekan alls om den saken. Kennedys huvud kastas snett bakåt åt vänster när kulan träffar med våldsam kraft och obduktionsbilderna visar att baksidan av skallen slitits sönder när kulan passerar ut.

Den moderna digitala versionen av Zapruders film finns att se på Youtube. Den är mycket obehaglig men nödvändig att studera för den som vill förstå hur Kennedymordet gick till.

För att förstå mordet behöver man närmare studera ett antal personer som var närvarande på Dealey Plaza den där olycksaliga fredagen för 54 år sedan. Det gör vi i del 2.

Då får vi stifta bekantskap med intressanta personer som ”The Umbrella Man”, ”The Dark Complected Man” och ”The Babushka Lady”.

United States House Select Committee on Assassinations kom 1979 fram till att det sannolikt var en konspiration bakom mordet på John F Kennedy och att två skyttar besköt presidenten när han färdades i sin bil på Elm Street i Dallas. Antagandet om två skyttar baserade sig på film- och ljudupptagningar från mordtillfället.

Alla tänkande människor som objektivt studerar fakta förstår att United States House Select Committee on Assassinations hade helt rätt.

Kennedy utsattes för korseld från flera skyttar, precis så som tre misstänkta män berättat för en bekant att mordet skulle gå till.

Fortsättning följer.