/ Allmänt /

De goda människorna 2 (3).

 Saliga är de ödmjuka, ty de skall ärva landet.
Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, ty de skall bli mättade.
Saliga är de barmhärtiga, ty de skall möta barmhärtighet.

Han talade en arameisk dialekt och han kom från landet i norr, från den lilla staden Nasaret i rikets utkant.

Han var en enkelt klädd ung man i 30-årsåldern, han red in i den gamla huvudstaden Jerusalem på en åsna, han såg barnen och de gamla och de sjuka och han förklarade att de alla hörde till hans Guds himmelrike.

Han är en av historiens största tröstare men också en av mänsklighetens djärvaste och mest konsekventa revolutionärer som gjorde uppror mot statens och kyrkans lögner och offrade sitt liv för sin övertygelse om att kärleken är livets mening.

Den unge Yeshua från Nasaret, troligen född 4-7 före Kristus enligt vår tideräkning, krävde inget för egen del. Hans generositet mot samhällets svaga, de allra minsta bröderna och systrarna, var gränslös.

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem, förklarade han för de människor som ville lyssna.

Han berättade också att rika människor får svårt att ta sig in i himmelriket. Det är, förklarade Yeshua, lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.

Det är väl fortfarande inte helt vetenskapligt belagt att Jesus ens har funnits, men historieforskarna lutar starkt åt att det faktiskt levde en man med det namnet i Palestina vid den tiden.

En man vars allvarligt menade predikningar till sist kostade honom livet.

Det som också starkt talar för att det existerade en klok livsfilosof som ifrågasatte den gamla ordningen i det romerska rikets syrisk-palestinska provins vid denna tid är det faktum att det fanns gott om män som, efter hans död, såg som sin livsuppgift att sprida hans budskap över världen.

En av dessa män var Saulus från staden Tarsus i Cilicien (nuvarande sydöstra Turkiet). Tarsus var en stor och betydelsefull stad vid Medelhavet vid den här tiden.

Saulus var likt Jesus jude men han var också övertygad jude på så sätt att han tog den då ungefär 1000 år gamla judiska religionen på allvar och kritiserade de nya idéer som Jesus och hans efterföljare predikade.

Men Saulus omvändes till kristendomen, bytte namn till Paulus och blev den enskilda människa som nog näst efter Jesus varit kristendomens viktigaste person i historien.

Med sina många missionsresor runt Medelhavet, sin oförtröttliga förkunnelse, sin klokhet och envishet visade Paulus att han omfattade det kristna budskapet av hela sitt hjärta.

Det handlar om det ursprungliga kristna budskapet. Det enkla budskapet om fred och kärlek mellan människorna. Om att man ska älska sin fiende och vända andra kinden till. Om att man ska ta emot Guds rike som ett barn. Om att man ska behandla andra så som man själv vill bli behandlad.

Det handlar om enkelheten, fri från maktambitioner och rikedomar, som präglade Jesu gärning.

Livsreglerna kan tyckas enkla men får i praktiken oerhörd betydelse för hur människorna ska bygga upp sina samhällen för att inte ständigt falla tillbaka ner i primitiva konflikter och krig.

Jesus från Nasaret och hans efterföljare Paulus och Shimeon från Betsaida (Petrus), Markus (lärjunge till Petrus) som skrev det första evangeliet, Matteus och Lukas som skrev evangelier baserade på Markus text och många andra av de första kristna försökte visa en väg till ett annat sätt att leva för människorna.

Paulus och Petrus följde Jesus in i döden. De dödades i Rom omkring år 64. De dödades för att de var kristna.

De brydde sig inte om kejsare och överstepräster och generaler. De brydde sig bara om sanningen, kärleken mellan människorna och omsorgen om allt levande på jorden.

Det är ett ledarskap värt att ta fasta på i alla tider, så även i vår oroliga hatiska tid då så många far illa på grund av hänsynslösa män med makt.

Varför inte ägna julen åt att läsa in dig lite på Jesu budskap? Du behöver inte kalla dig kristen för det eller gå i kyrkan eller göra något annat som du känner är främmande för dig.

Men läs det han berättade om. Ta till dig hans kärlek till människorna och allt levande.

Försök använd de lediga dagarna till att utveckla dig själv som människa. Jesus, Paulus, Petrus, Markus och de andra första kristna hjälper dig på vägen.

Den första kristendomen avsåg aldrig att vara ett maktmedel för kejsare. Den första kristendomen avsåg att vara den lilla människans möjlighet till värdighet och frid i frihet från maktens strukturer.

Det budskapet betyder mer än allting. Det handlar inte om ägodelar, pengar och inflytande.

Det handlar om vem du egentligen vill vara i världen.

Fotnot: Bilden visar den rekonstruktion av Jesus ansikte som den brittiska tv-kanalen BBC beställde av en grupp vetenskapsmän inför en serie om Jesu liv för ett 20-tal år sedan. Ungefär så här såg han nog ut, baserat på hur män i Palestina såg ut vid den här tiden.

Fortsättning följer.