/ Allmänt /

BROTTSANALYS PALMEMORDET 7

 7. Grandmannen.

Det finns i Palmeutredningen ett stort antal vittnesuppgifter från biografen Grand som handlar om flera – enligt uppgiftslämnarna –  ”misstänkta” män.

Vår analys visar att den överlägset mest intressante av dessa män är den man som vittnena Max D, Margareta S, Anneli K, Lars K, Lisbeth Palme och Mårten Palme noterade vid Grand cirka klockan 22.50-23.17.

Bioföreställningen som paret Palme besökte tog slut cirka klockan 23.10.  Det är således logiskt att en övervakande man befann sig vid Grand strax före och strax efter den tidpunkten.

Så här berättar vittnena om mannen de såg (alla tidsangivelser är cirkatider):

Klockan 22.50

Vittnet Max D noterar en man som uppehåller sig vid skyltfönstret till bokhandeln strax söder om biografen Grand.  Dit gick paret Palme, sonen och sonens flickvän efter bioföreställningen för att samtala med varandra en stund efter bion. Mannen som Max D såg var i 45-årsåldern, 160-170 cm lång, iklädd en ”täckjacka”, troligen mörkblå, byxor snarare grå än svarta, på huvudet en mössa eller en keps.

Klockan 23.07-23.10

Vittnet Margareta S ser i 2-3 minuter en man som står vid pelaren utanför glasdörrarna och stirrar med ”ångestfylld blick” in i Grandbiografens foajé. Mannen är medelålders, normalbyggd och klädd i rock och möjligen keps. Han bär stålbågade glasögon med ganska stora fyrkantiga glas. Vittnet beskriver mannens blick som ”spänd och ångestfylld” och ”mörk och intensiv”. Mannen är cirka 175-180 cm lång, har ”nordeuropeiskt” utseende och han bär en 3/4 lång blå sportjacka eller rock, närmare knät, som saknar kapuschong. Kepsen är beige eller ljusbrun med öronlappar knutna upptill men Margareta S är lite osäker på om hon verkligen sett kepsen eller om den är något hon ”placerat dit i efterhand”.  Mannen är cirka 45 år gammal och har ett rektangulärt ansikte med markerad haka och rak näsa. Margareta S väninna Anneli K såg också mannen fast under kortare tid och hon bekräftar i allt väsentligt det signalement som Margareta S lämnade till polisen.

Klockan 23.10

Vittnet Lars K  ser en man utanför biografen Grands entré. Mannen är ”sportigt klädd” i mörk, möjligen blå, jacka och mörka byxor och på huvudet har han en sportmössa med skärm. Mannen är i 40-årsåldern, av medellängd, lite kraftig och har inga glasögon på sig. Vittnet ser att mannen är rödmosig och verkar frysa och utgår ifrån att han inte besökt biografen utan befunnit sig utomhus i vinterkylan en tid. Mannen såg lantligt fånig ut, gjorde ett töntigt intryck tyckte Lars K och tillade att mannens kläder var gammaldags ”skidkläder” från 1960-talet.

Klockan 23.12-23.17

Lisbeth Palme känner på sig att en person står mycket nära familjen Palme när de samtalar utanför bokhandeln söder om biografen Grand. Hon kan inte ange något signalement på personen.

Klockan 23.17

När Mårten Palme och hans flickvän skiljs från paret Palme och börjar gå norrut mot Odengatan noterar Mårten en man som står och tittar in i möbelaffärens skyltfönster några meter norr om bokhandeln. Mannen är cirka 40 år, cirka 180 cm lång och kraftigt byggd.

Mannen bär en halvlång mörkblå vindjacka. På huvudet har han en mörk stickad keps. Eventuellt har han stålbågade glasögon men den uppgiften är mera osäker. Mårten Palme uppfattar att mannen tittar efter hans föräldrar när de går söderut. Mannen var inte någon ”lodis/gubbe” som går runt på stan utan han verkade ganska välvårdad. Mårten Palmes intryck av mannens blick var att den var ”fixerad” och han kallade den en ”boxarblick”.

Så långt vittnena.

En slutsats vi drar är att det onekligen är ett uppseendeväckande beteende att i 2-3 minuter stå i vinterkylan och stirra in i en tom biograffoajé för att därefter ställa sig och stirra in i ett mörklagt skyltfönster. Det måste ha funnits någon anledning till att den medelålders mannen klädd i rock och keps gjorde det.

 Han hade ögonkontakt med vittnet Margareta S på Grand men vek inte undan blicken utan fortsatte stirra med sin mörka ångestfyllda blick.

Eftersom mannen inte givit sig tillkänna för polisen trots att han efterlystes i medierna blir han unikt intressant. Den så kallade ”Grandmannen” var länge en mycket omskriven person i medierna. Att han själv skulle ha missat uppståndelsen kring sin person är uteslutet.

Vår slutsats är att den medelålders mannen i rock och keps övervakade Olof Palme vid Grand. Det kan inte finnas någon annan trovärdig förklaring till hans beteende.

Det finns uppgifter som kan tyda på att andra vittnen såg samme man utanför Grand tidigare på kvällen, exempelvis vittnet Hubert F vid 21-tiden, men där är signalementsuppgifterna inte riktigt överensstämmande med mannen som sågs utanför Grand 22.50-23.17.

 Det kan dock ha rört sig om samme man eftersom även Hubert F beskriver att mannen verkade orolig och nervös och att han gång på gång vankade mellan biografen och en busshållplats söder om biografen.

 Hubert F beskriver även mannens yttre på ett sätt som starkt påminner om signalementet på ”Grandmannen” : 40-45 år, cirka 180 cm lång, längre jacka och mörk eventuellt blå skidmössa med skärm. Mannen gav ett senigt, sportigt intryck. Hubert F använde uttrycket ”asketisk hurtbulletyp”. En signalementsdetalj som däremot starkt avviker i Hubert F:s vittnesuppgifter är att han säger att mannen han såg hade en smal kroppsbyggnad.

 Även vittnet T kan vid 23.10-tiden utanför biografen Grand ha gjort en intressant iakttagelse. Vittnet noterade två män som stod utanför entrén. Den ene tycktes mycket intresserad av vilka personer som lämnade biografen då den sena föreställningen av ”Bröderna Mozart” precis tagit slut. Tyvärr framgår det inte exakt vilka signalement dessa båda män hade. Uppgiften vi har tillgång till är mycket knapphändig.

Att iakttagelsen gjordes vid 23.10-tiden är viktigt. Det var precis då bioföreställningen tog slut och Margareta S och Anneli K såg den stirrande mannen utanför Grands entrédörrar.

Om vi ska försöka sammanfatta de viktigaste punkterna i vittnenas beskrivning av ”Grandmannen” som befann sig vid Grandbiografen cirka klockan 22.50-23.17 på mordkvällen får vi följande signalement:

40-45 år gammal.

Kraftigt byggd.

Cirka 175-185 cm lång.

Stålbågade glasögon med stora fyrkantiga glas.

Mörk stickad keps- keps-sportmössa med skärm.

Blå -mörkblå 3/4 lång rock/jacka (vindjacka av bävernylon).

Ingen kapuschong på jackan/rocken.

Troligen grå byxor.

Händerna i jackfickorna.

Ger ett välvårdat intryck.

Framstår som ”lantligt fånig” och ”töntig”.

Mörk, intensiv, ångestfylld blick.

Rektangulärt ansikte med markerad haka och rak näsa.

Sammanbitet uttryck.

Befann sig utanför biografen i nära 30 minuter.

Verkade frusen.

Gick hopsjunket och framåtlutad.

 Vittnet Margareta S betraktade mannen i 2-3 minuter vilket kan göra henne till det vittne som sett en under mordkvällen synnerligen intressant person överlägset längst tid. Vi får väga in möjligheten att den här mannen faktiskt kan ha varit gärningsmannen.

Det finns flera detaljer i signalementet som gör att man på allvar ska fundera över om ”Grandmannen” och gärningsmannen var samme man:

Åldern 40-45 år.

Den kraftiga kroppsbyggnaden.

Den lite längre mörka jackan utan kapuschong.

Den stickade mörka kepsen/huvudbonaden.

Längden cirka 175-185 cm.

Margareta S och Mårten Palme är bra vittnen i meningen att de gjort många detaljerade iakttagelser på relativt kort tid av en man de aldrig tidigare sett och som de i vittnesögonblicket egentligen inte hade någon större anledning att granska närmare.

En lite intressant avvikande detalj i vittnesmaterialet är även Lars K:s beskrivning av mannen som ”lantligt fånig” och ”töntig”.

Det är också väsentligt att både Lars K och Mårten Palme oberoende av varandra associerar mannens kläder till idrott och friluftsliv. Vittnet Niklas som några minuter senare mötte paret Palme på Sveavägen och då såg en okänd man gå bakom dem associerar även han mannens mörkblå lite längre jacka utan kapuschong till friluftsliv när han säger att jackan liknade en ”Tensonjacka”.

Hubert F beskriver huvudbonaden hos den man han såg vid 21-tiden som en ” blå skidmössa med skärm” vilket egentligen är en detalj som är identisk med den uppgift som Lars K lämnade om "Grandmannens" huvudbonad: Sportmössa med skärm.

Vi vet dock inte om Hubert F, Lars K, Mårten Palme och Niklas verkligen såg samme man. Det är inte på något sätt klarlagt. Men kopplingen av jackan och huvudbonaden till idrott och friluftsliv kan trots det vara intressanta detaljer att bära med sig.

Vem var han då ”Grandmannen” ?

Det vet ingen. Vad vi däremot kommit fram till är att mannen övervakade biografen Grand i ungefär 20 minuter innan filmföreställningen slutade och i ytterligare cirka 7 minuter efter att filmen tagit slut och paret Palme lämnat biografen. Han kan även ha befunnit sig utanför Grand innan filmföreställningen började, dvs vid 21-tiden.

Var han identisk med gärningsmannen?

Flera signalementsdetaljer talar för det men vi behöver samtidigt väga in att en mörk lite längre rock och en keps på en medelålders man i den kyliga vinterkvällen var mer regel än undantag. Signalementet stämmer säkert in på hundratals medelålders män i Stockholm city den kvällen.

Det som skiljer ut ”Grandmannen” från andra män är att han dröjde kvar ovanligt länge utanför Grand, ja till och med långt efter det att de flesta biobesökarna hunnit iväg från biografen.

Mårten Palme berättade att det var i stort sett folktomt vid Grand när han såg mannen.

 Avvikande är också att "Grandmannen" ställde sig och tittade in i ett mörklagt skyltfönster efter klockan 23 en kylig vinterkväll på en plats mycket nära familjen Palme. Var avsikten att försöka avlyssna deras samtal för att veta hur paret Palme skulle ta sig från biografen till hemmet i Gamla stan?

 I detta ytterst kritiska läge avgjordes faktiskt om mordet skulle kunna ske denna kväll eller inte.

 Det kanske mest uppseendeväckande i mannens beteende var stirrandet med den obehagliga ångestfyllda blicken in i en folktom biograffoajé i flera minuter.

 Mannen verkade inte bry sig om något annat än att stirra in i biografen. Det framstår som att han befann sig i en egen mental bubbla där han var starkt fokuserad på en bestämd sak.

 Mårten Palme talade om en fixerad blick.

 Vad var det mannen var så intresserad av just på den platsen just vid den tidpunkten?

 Anmärkningsvärt är givetvis också att mannen i 33 år undvikit att berätta för polisen vem han är.

 Vi tycker oss kunna dra ännu en sammanfattande slutsats om ”Grandmannen” och det är att han troligen inte var bosatt i Stockholm utan i landsorten och kanske till och med i glesbygden. Det är den lite sportiga gammaldags klädseln och det ”töntiga” intrycket han gav som leder oss till det antagandet.

 En blå skidmössa med skärm och skidkläder från 1960-talet är inte direkt vanliga plagg bland nöjeslystna stockholmare och besökare i centrala Stockholm en lönehelg. Det är som sagt en klädsel som snarare leder tankarna till en person bosatt ett mindre samhälle ganska långt ute på den svenska landsbygden.

Om även Hubert F såg "Grandmannen" vet vi att han redan vid 21-tiden var orolig och nervös och vankade fram och tillbaka utanför Grand. Den ångestfyllda blicken talar också för att mannen var mycket spänd inför något obehagligt som han hade framför sig den kvällen.

Att mannen inte tycktes bry sig om att han visade sig för flera vittnen är ett tydligt tecken på att han inte riktigt själv var medveten om vilket avvikande intryck han gav. Det tyder på att han inte analyserat situationen rätt vilket innebär att han inte agerade på samma kompetenta sätt som gärningsmannen.

 Fortsättning följer.