/ Allmänt /

Nya uppgifter om Palmemordet

 Det är inte mycket som talar för att den i tidningen Aftonbladet nu utpekade 56-årige mannen avlossade revolvern mot Sveriges statsminister Olof Palme 28 februari 1986.

Förundersökningsledaren Krister Petersson förklarade i går, måndag, att mannen förhörts ingående och att det bankfack som misstänktes innehålla mordvapnet har granskats.

Inget har framkommit som tyder på att mannen hade med mordet att göra.

Detta uppslag utgör inte Palmeutredarnas mest intressanta spår och de nyligen framförda anklagelserna mot den s k ”Skandiamannen” är inte heller något som polisen prioriterar.

Den nya teorin om en möjlig gärningsman lanseras i författaren och journalisten Jan Stocklassas bok ” Stieg Larssons arkiv: Nyckeln till Palmemordet”.

Stocklassa har tagit del av framlidne journalisten och författaren Stieg Larssons arkiv rörande Palmemordet. Stieg Larsson inledde en egen utredning direkt efter mordet. Jan Stocklassa har under sex år forskat vidare utifrån Larssons uppgifter.

Uppgifterna som Jan Stocklassa presenterar i sin nya bok är naturligtvis inte fullständigt gripna ur luften. Det fanns i de kretsar han granskat ett djupt och aggressivt Palmehat och flera av de personer som pekas ut i den förmodade konspirationen hade tillgång till vapen.

Men den svensk med högerextrema åsikter som fungerade som en slags assistent åt "en av Sveriges ledande Palmehatare" ska enligt polisens utredning inte ha med mordet att göra.

Vi får se om det framkommer nya uppgifter som gör Jan Stocklassas uppgifter mer intressanta.

Christer Pettersson, den länge utpekade missbrukaren från Rotebro, är slutligt avförd från utredningen. De ”indicier” som polisen stödde sig på visade sig vara fabricerade av en polisman, avslöjade SVT:s Uppdrag Granskning. Lisbeth Palmes utpekande underkändes av hovrätten.

--Det finns bara en person i hela världen som bevisligen är oskyldig till Palmemordet och det är Christer Pettersson, förklarade dåvarande förundersökningsledaren Kerstin Skarp för medierna för drygt två år sedan.

I SVT-programmet Veckans brott för en tid sedan förde kriminologprofessorn Leif GW Persson ett resonemang med förundersökningsledaren Krister Petersson. Utifrån Peterssons svar på frågorna drog Leif GW Persson slutsatsen att det finns två möjliga scenarier varav ett skulle vara ”förskräckligt”.

Misstankar har länge funnits om att Palmehatande personer inom den svenska säkerhetspolisen kan ha utfört mordet. Det skulle givetvis för den demokratiska rättsstaten Sverige vara just förskräckligt om det visade sig att anställda inom staten avrättade landets statsminister.

Ett uppslag som, hittills utan konkret resultat, länge granskats i medierna och av författare och privatpersoner med stor kunskap om Palmeutredningen är det så kallade ”polisspåret” och olika varianter av det där den bärande misstanken är att poliser och/eller säkerhetspoliser med högerextrema åsikter sköt Palme.

I den krets som granskats ingående fanns ett tydligt motiv och god tillgång på vapen - och erfarna skyttar. Här finns även konkreta uppgifter om personer som faktiskt tillfrågades om de kunde tänka sig att skjuta Palme.

Ett annat uppslag som på senare tid granskats är det så kallade ”landsförrädarspåret” som går ut på att Palme mördades av svenska patrioter inom den hemliga militära gruppen Stay Behind eller av andra Palmekritiska personer med kopplingar till svensk säkerhets- och underrättelsetjänst.

Fortfarande har polisen inte kunnat förklara – åtminstone inte offentligt – den mängd oidentifierade civilklädda män med walkie talkie som omgav paret Palme under mordkvällen. Dessa uppgifter tyder starkt på att Palme var övervakad, något som en grupp inom Säpo kom fram till redan i april 1986 efter att ha studerat 1200 vittnesmål.

Den narkotikaspaning som pågick i området avbröts enligt ansvarig polis klockan 22.30 och den dåvarande spaningsledaren Dag Andersson berättade vid en pressträff att narkotikaspaningen inte kan förklara walkie talkie-observationerna.

Nya uppgifter gör dessutom gällande att narkotikaspaningen inte alls avbröts redan 22.30 utan att den pågick samtidigt med mordet och att flera av poliserna ska ha varit vittnen till mordet - utan att ingripa.

En av narkotikaspanarna ”försvann” dessutom oförklarligt från området kring Luntmakargatan i samband med mordet, den gata gärningsmannen passerade när han flydde springande från mordplatsen österut uppför trapporna till Malmskillnadsgatan.

Att samtliga vittnesmål om män med walkie talkie skulle vara fabricerade betraktar vi som uteslutet.

Särskilt intressanta är vittnesuppgifterna rörande 2-3 fortfarande oidentifierade män i Gamla stan i samband med att paret Palme lämnade bostaden och begav sig till Gamla stans tunnelbanestation. Det finns även en vittnesobservation vid biografen Grand som tidsmässigt logiskt länkar till observationerna i Gamla stan.

Den medelålders man som flera vittnen iakttog vid Grand i samband med bioföreställningens slut är inte heller identifierad. Mannen tycktes övervaka paret Palme.

Fortsatt finns det ett grundläggande problem att lösa för polisen och det är att mordvapnet fortfarande inte hittats. Om rätt revolver, efter teknisk undersökning, hittas återstår även att bevisa att en viss person hade tillgång till vapnet och att vederbörande befann sig på Sveavägen (vid mordplatsen) den aktuella kvällen.

Några nya lösligt sammanfogade indiciemål är så vitt vi förstått inte något som polisen kan komma till rättssalarna med.

Förundersökningsledaren Krister Petersson säger sig, baserat på ett "väldigt bra utredningsarbete", vara optimistisk och menar att han så småningom ska kunna förklara för svenska folket vem eller vilka personer som mördade Palme.