/ Allmänt /

Satsa på humanismen!

Om en politisk ledare skall vinna mitt förtroende bör han eller hon göra ett tydligt vägval:

Satsa stora resurser på utbildning.

Den politiker som väljer att utbilda befolkningen löser en mängd problem på en och samma gång och skapar samtidigt grunden för en kraftfull ekonomisk tillväxt i landet.

Kunskap är vägen till framgång.

Det räcker dock inte med att lära människor snickra, skruva på motorer, kröka rör, göra ingenjörsritningar och annat praktiskt som givetvis också är nyttigt och nödvändigt.

Det krävs istället ett stort mått av klassisk humanistisk bildning. Kunskap om litteratur, konst, musik, dramatik, historia, språk, psykologi och andra liknande ämnen krävs för att samhället ska utvecklas i gynnsam riktning.

Den som skriver dikter eller spelar ett instrument griper inte till våld.

Fredlig samexistens kräver kunskap hos de människor som ska samexistera fredligt.

När ett lands befolkning endast till en liten del är utbildad och bildad uppstår ständigt helt onödiga motsättningar som i grunden endast beror på okunskap.

Här några klassiska exempel på vad okunskap leder till:

Miljöförstöring.

Religiös fanatism.

Politisk extremism.

Främlingsfientlighet.

Klanvälde.

Blodshämnd.

Diktatur.

Censur.

Förtryck av oliktänkande.

Kvinnoförtryck.

Etnisk rensning.

Kriminalitet.

Krig.

Här är några klassiska exempel på vad kunskap leder till:

Vetenskap.

Omsorg om miljön.

Demokrati.

Mångkulturell samexistens.

Parlamentariskt styrelseskick.

Yttrandefrihet.

Jämställdhet mellan könen.

Empati.

Fred.

Med kunskap kan människor utbilda andra människor. Skolgång kan till att börja med erbjudas analfabeter.

Med utbildning menar jag inte endast förmågan att läsa, skriva och räkna. Jag menar flerårig utbildning på universitetsnivå, särskilt i humanistiska ämnen.

Vi kan ha aldrig så många civilingenjörer, civilekonomer, fysiker och kemister utan att samhällsklimatet märkbart påverkas. De gräver oftast ner sig i sitt medan samhället utvecklas omkring dem.

För att påverka ett samhälle i en riktning som leder till fredlig samexistens krävs humanistisk bildning.

Det gäller att på djupet förstå varför man ska ta ansvar för sina handlingar, behandla andra människor med kärlek och respekt, försöka förstå hur andra tänker, låta andra tala till punkt, ödmjukt förstå sin egen okunskap om tillvaron, lyssna på människor som har kunskap etc.

Det handlar inte om att vända andra kinden till när någon slår dig. Det handlar om att aldrig behöva vända andra kinden till eftersom ingen någonsin kommer på tanken att slå dig.

Vad världen behöver är humanistiskt skolade ledare som låter humanismen genomsyra världen.

Kvinnor och män som väljer fredliga samförståndslösningar, som envist fortsätter utbilda befolkningen, som satsar stora offentliga resurser på vård, skola och omsorg, som nedrustar, som skriver fredsavtal med andra nationer, som arbetar för att skydda djur och natur, som ger möjlighet för universiteten att forska fram nya upptäckter till nytta för världen, som dagligen lär människorna att mänskligheten är en och densamma, en gemenskap kropp av levande varelser som alla har samma rätt att finnas och utvecklas oavsett hudfärg, språk, kön och religion.

Det är mot denna bakgrund av avgörande betydelse att kunskapssatsningen både i Sverige och andra länder kommer igång snarast.

Den politiker som föreslår denna inriktning får min röst i nästa val.

För tillfället är utmaningen enorm. Det finns många länder där endast ett fåtal kan läsa och skriva.

På grund av att miljontals människor hålls nere i fattigdom och okunskap frodas religiös fanatism, vidskepelse, främlingsfientlighet, kvinnoförtryck, farsoter och annat som måste ersättas av kunskap.

I Sverige och andra västländer är läget bättre, men långt ifrån bra. I Sverige har endast 27 procent av de vuxna medborgarna genomgått en minst treårig eftergymnasial utbildning.

Risken är uppenbar att många svenskar faller i den religiösa och politiska fanatismens fälla.

Religion är ett tveeggat svärd.

Det är bra med fromhet och medmänsklighet.

Det är livsfarligt med religiösa grupper som använder religionen som ett politiskt maktmedel och mördar alla som har en annan religiös tro. Kristna korsriddare, muslimska terrorister, kristna missionärer bland ursprungsbefolkningarna i tredje världen och den kristna högern i USA är exempel på hur jättefel det blir när religion används som politiskt verktyg.

De brittiska puritanerna var de värsta rasisterna och mördarna när Västeuropas befolkning invaderade den amerikanska kontinenten från 1500-talet och framåt.

Be gärna i era moskéer, synagogor, kyrkor och tempel. Men kasta inte bomber på oss andra.

Vi kräver inte att ni ska byta religion eller bli ateister. Vi kräver att ni respekterar andra människors uppfattning i religiösa frågor.

 Den florentiske 1300-talsdiktaren Francesco Petrarca brukar
beskrivas som den första moderna människan. En humanist som
insåg att människan har förmågan att, oberoende av religiösa
dogmer, bilda sig en egen uppfattning om världen.

Vi som är existensiella sökare men inte bekänner oss till en viss tro har också rätt att leva sida vid sida med katoliker, protestanter, sunniter, shiiter, hinduer, sikher, buddhister och andra där religionen tagit överhanden.

Om religionen används till att skapa ett patriarkalt förtryckarsamhälle där kvinnor måste dölja sig under slöjor för att "inte fresta andra män" är vi på helt fel väg. Kvinnor är lika lite som män och barn ägodelar hos en trångsynt manlig härskare.

Alla människor är fria att välja att leva ensamma, i partnerskap, i kollektiv eller hur de nu vill leva.

Det är lika tillåtet att vara homosexuell som det är att vara bisexuell, transsexuell eller heterosexuell.

Vi andra ska kort sagt strunta i vad människor har för sexuell läggning. Det är deras ensak.

Människan väljer sin livsstil själv fritt från andras påverkan så länge hon håller sig inom lagens råmärken och då syftar jag på humanistisk demokratisk lagstiftning, inte på de s k ”lagar” som stiftas i religiösa och politiska diktaturer.

För att kunna uppnå fredlig samexistens på jorden krävs således mångårig utbildning och humanistisk bildning.

Det märks tydligt nu när delar av LO-kollektivet i Sverige får för sig att rösta på ett högerextremt parti som Sverigedemokraterna. Människor som saknar humanistisk utbildning saknar kompass i tillvaron, de ser uppenbarligen inte konsekvenserna av sitt handlande.

Om vi återigen – likt Tyskland på 1930-talet – skulle gå i den högerextrema fällan så ligger vägen öppen för etnisk rensning, diktatur, mord på oliktänkande, militär- och polisstat och annat som vi lärt oss förknippa med högerns farligaste företrädare.

Det räcker med att vi accepterar att högerns män och kvinnor berikar sig på vår bekostnad och använder sina förmögenheter på dumheter.

Vi accepterar däremot inte att högerns män och kvinnor även börjar skicka ut sina mordiska stormtrupper i det demokratiska samhället.

Där sätter vi faktiskt stopp. Det må vara småaktigt av oss, men någonstans går gränsen för vad vi demokrater kan tolerera.

Kunskap är inte makt. Kunskap är ödmjukhet. Och ödmjukheten är, likt stjärnenatten, oändlig.

Fotnot: Bilden i inledningen visar en central scen i 1500-talskonstnären Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simonis, kallad Michelangelo, utsmyckning av Sixtinska kapellet i Vatikanen i Rom. Nämligen mötet mellan Gud och den första människan Adam. Allt enligt Bibelns skapelseberättelse. Bilden är en detalj ur den takfresk som Michelangelo skapade år 1508 på uppdrag av påven Julius II.